Aktualności

Przegląd Terapeutyczny to internetowe czasopismo naukowe  będące oficjalnym organem PTT ukazującym się w cyklu półrocznym od 2006 r. (aktualnie dostępnych jest 8 numerów) . W czasopiśmie opublikowane są – zarówno w formie tekstowej, jak i prezentacji multimedialnych – prace poglądowe (teoretyczne) oraz empiryczne, dotyczące różnych obszarów kwalifikowanej terapii. W czasopiśmie zamieszczamy także recenzje różnych opracowań naukowych oraz informacje na temat wydarzeń ważnych dla rozwoju terapii w zakresie teorii, działalności klinicznej i kształcenia specjalistów. Kolejny numer 9/2011 jest w przygotowaniu.

Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego w składzie:

  • Prof. Ph. D. Bassam Aouil – Prezes
  • Prof. dr. hab. Lechosław Gapik – Wiceprezes
  • Dr med. Christian Imieliński – Wiceprezes

stanowczo protestuje przeciwko postępowaniu p. red. Tomasza Patory, który przygotował i opublikował w programie „TVN Uwaga” 18 maja 2011 materiał stanowiący nieuprawnioną ingerencję w działalność naszego Towarzystwa i niektórych jego Członków a także zawierający błędy merytoryczne dotyczące składu osobowego i działalności PTT.

Pełna treść oświadczenia dostępna jest do pobrania tutaj.

piątek, 10 Czerwiec 2011

Walne zgromadzenie PTT

W dniu 9 kwietnia 2011 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego. Po przedstawieniu sprawozdania – udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTT i wybrano nowe władze, a ponadto Walne Zgromadzenie zatwierdziło zmiany Statutu PTT. Podczas obrad została wybrana nowa władza PTT.

Strona 16 z 16« pierwsza...101213141516