Aktualności

Miło mi poinformować, że Komisja Rekomendacyjna ds. Certyfikatów PTT pozytywnie zarekomendowała wniosków Pani mgr Martyny Piątkowskiej i mgr Małgorzaty pawłowskiej o nadanie Certyfikatu Doradcy Online.

w imieniu członków PTT
prof. Bassam Aouil – Prezes Zarządu Głównego

poniedziałek, 22 Wrzesień 2014

Zaproszenie na warsztat metodyczny

DIAGNOZ – MED – EDUKACJA Centrum Diagnozy, Terapii i Osobistego Rozwoju w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 28

serdecznie zaprasza:
w dniu 24 września 2014 r. ( środa w godz. 15.00-19.00 ) -5h dydaktycznych

 • nauczycieli
 • wychowawców
 • pedagogów szkolnych

NA WARSZTAT PRAKTYCZNEGO DZIAŁANIA:

„Psychologiczne wsparcie nauczycieli w pracy z uczniami trudnymi wychowawczo”

Prowadzący warsztaty:

mgr Adam Urbaniak

 • Trener, pedagog, terapeuta, wykładowca.
 • Specjalista w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej, posiadający certyfikat w zakresie psychologii klinicznej.
 • Autor publikacji w zakresie edukacji, procesu terapeutycznego realizowanego wobec dzieci, młodzieży; realizacji zadań w zakresie rehabilitacji kompleksowej.
 • Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Ukończył Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu we współpracy z Gnieźnieńską Wyższą Szkołą Humanistyczno – Menedżerską Millenium w Gnieźnie.
 • Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, specjalistycznych warsztatów i szkoleń. Członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Współpracuje m.in. z Instytutem Wolnej Myśli w Gdańsku, Fundacją Republika Kobiet w Mińsku Mazowieckim

Koszt warsztatów : 99 zł od osoby
płatne przelewem na rachunek bankowy do dnia 23.09.2014 r. po telefonicznym potwierdzeniu zakwalifikowania na szkolenie
BS RASZKÓW O/OSTRÓW WLKP. 45 8430 0009 0020 1289 0196 0343

Placówka zapewnia serwis kawowy i słodycze

Szczegółowe informacje i zapisy w sekretariacie – tel. 505-594-901
Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać faxem pod nr 62-592-81-08

Pobierz formularz

czytaj dalej

Drodzy Koledzy,
Pragnę przedstawić moją opinię i stanowisko wobec Ustawy o zawodzie psychologa i samorządu zawodowego psychologów, w nawiązaniu do pisma koordynatora Zespołu ds. Programowania Prac Rządu RP Pana Jacka Cichockiego z dnia 18 marca 2014 r. do Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zachęcam do zapoznania się z następnymi moimi uwagami oraz do ewentualnej dyskusji lub innych propozycji.

Proszę wysyłać wasze opinie na adres info@ptt-terapia.pl do 29 maja 20014 r. ze względu na konieczność wysyłania stanowisko PTT do końca maja.

Z wyrazami szacunku Prezes ZG PTT

Pobierz stanowisko

czwartek, 15 Maj 2014

Nowa regulacja zawodu psychologa

Szanowni Państwo,

W imieniu Dyrektora Marka Waleśkiewicza pragnę przekazać, że na spotkaniu, które miało miejsce 24 kwietnia 2014 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, omówiony został bieżący etap prac nad nową regulacją zawodu psychologa.

MPiPS opracował test regulacyjny ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz złożył wniosek o wpisanie nowej regulacji do Wykazu Prac Legislacyjnych i Pozalegislacyjnych Rządu. Na posiedzeniu Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu w dniu 22 maja 2013 r., zadecydowano o konieczności przygotowania Białej Księgi do projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, opracowanej na etapie przedlegislacyjnym na podstawie konsultacji z zainteresowanymi środowiskami.

Dnia 17 lutego 2014 r., Biała Księga – przygotowana zgodnie z wytycznymi – została przedłożona Zespołowi. Jednakże dnia 18 marca 2014 r. do MPiPS przesłane zostało pismo p. Adama Jasera Wiceprzewodniczącego i Koordynatora Zespołu z prośbą o uzupełnienie Białej Księgi o informacje, które zdaniem Zespołu są niezbędne do podjęcia decyzji co do prowadzenia dalszych prac nad nową regulacją zawodu psychologa. Zgodnie z poleceniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Departament przystąpił do realizacji tych zaleceń zawierających trzynastopunktową listę zadań.

Dnia 17 kwietnia 2014 r. wystąpiono do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o stanowisko dotyczące regulacji zawodu psychologa w szczególności w kontekście odpowiedzi respondentów ankiet wskazujących na uregulowanie tej kwestii przez resort zdrowia oraz w kontekście ewentualnego uregulowania także zawodu psychoterapeuty.

Przygotowane zostało wystąpienie do wybranych przedstawicielstw krajów unijnych z prośbą o przekazanie informacji dotyczących zasad wykonywania w nich zawodu psychologa.

Rozpoczęte zostaną konsultacje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego celem doprecyzowania, czy ustawa będzie dotyczyć także zmian związanych z kształceniem psychologów (m. in. w kontekście postulatów zgłaszanych w ankietach).

Zaproponowano włączenie się środowiska psychologów w prowadzone prace, szczególnie w zakresie realizacji punktów: piątego i siódmego pisma z dnia 18 marca 2014 r. W związku z tym zwracam się z prośbą o:

 1. przedstawienie na piśmie przez poszczególne środowiska (w tym towarzystwa, których działalność statutowa dotyczy zawodu psychologa) opinii dotyczących planowanego uregulowania zawodu psychologa;
 2. przedstawienie podziału (klasyfikacji) psychologów na różne specjalizacje.

Prosimy o przekazanie powyższych informacji do dnia 31 maja 2014 r.
W pozostałych punktach MPiPS przygotowuje informacje we własnym zakresie.

Jeżeli jednak posiadają Państwo informacje odnoszące się do pozostałych zadań, w szczególności zawierające porównanie międzynarodowych doświadczeń w obszarze regulacji zawodu psychologa – pod kątem stopnia regulacji, zakresu podmiotowego regulacji zawodów psychologa, liczby absolwentów na kierunku psychologia/wykonujących zawód psychologa, programu kształcenia psychologów struktury i funkcjonowania samorządu zawodowego, a także ewentualnych badań dotyczących wpływu uregulowania zawodu i programu kształcenia na poprawę jakości usług świadczonych przez psychologów i bezpieczeństwa pacjentów, również prosimy o ich przekazanie. Pozwolą one na opracowanie wyczerpującej odpowiedzi na kwestie wskazane w piśmie z dnia 18 marca 2014 r.

Jednocześnie wykonując ustalenia zapadłe na spotkaniu dnia 24 kwietnia 2014 r., przesyłam w załączeniu:

 1. Białą Księgę do projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;
 2. Pismo Sekretarza Stanu Wiceprzewodniczącego Zespołu do spraw Programowania prac Rządu z dnia 18 marca 2014 r.;
 3. Założenia do opracowywanej w 2010 r. ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Ponadto pragnę przekazać, że kolejne spotkanie planowane jest przez Ministerstwo na czerwiec br. Informację o jego dacie otrzymają Państwo z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Z poważaniem,
Anna Świątek-Kolera
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
tel. 22 661 16 37

wtorek, 15 Kwiecień 2014

Wesołych Świąt!

Wydarzenie jest wyjątkową okazją do kontaktu z pięcioma spośród najwybitniejszych współczesnych psychoterapeutów.

Są to: prof. Leslie Greenberg (York University w Toronto), dr  Kenneth Frank (Columbia Medical School), prof. Stanley Messer (Rutgers University Graduate School of Applied and Professional Psychology), prof. George Silberschatz (University of California w San Francisco), dr Martha Stark (Harward oraz Boston Psychoanalytic Institute). Przedstawią oni nie tylko swój sposób myślenia, ale również zaprezentują własną praktykę w formie warsztatowej. Uczestnicy będą mogli być aktywnymi świadkami dialogu różnych podejść i praktyk psychoterapeutycznych oraz doświadczyć twórczego wpływu, który może rodzić się na styku odmiennych koncepcji.

Organizacja konferencji umożliwia każdemu wzięcie udziału we wszystkich wykładach, panelach i warsztatach, ponieważ ich terminy się nie pokrywają.

Mamy nadzieję, ze proponowane prze nas wydarzenie będzie miało ożywiający i inspirujący oddźwięk w Państwa codziennej praktyce zawodowej.

Całość konferencji będzie tłumaczona na język polski.

Do 31 marca obowiązuje zniżkowa opłata konferencyjna.

Ponadto w tym okresie osoby pracujące (na pełny etat) w państwowej służbie zdrowia lub placówkach oświatowych mogą uzyskać dodatkową zniżkę w wysokości 35%.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym dokumencie i na stronie www.conference2014.psip.org.pl

Kontakt telefoniczny: 733 483 655; e-mail: conference2014@psip.org.pl czytaj dalej

Strona 9 z 16« pierwsza...7891011...Ostatnia »