Certyfikat potwierdza kompetencje do tworzenia i wdrażania indywidualnych lub grupowych programów terapeutycznych za pomocą Internetu.  Doradca powinien posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie, pozwalające na opracowanie oraz kierowanie postępowaniem doradczym, terapeutycznym i profilaktycznym wobec osób potrzebujących takiej pomocy a także ich otoczenia – za pośrednictwem Internetu i jego instrumentów.