Certyfikat potwierdza kompetencje do działań profilaktycznych a także diagnozowania, poradnictwa oraz terapii osób z problemami małżeńskimi i rodzinnymi. Doradca powinien mieć dobre przygotowanie psychologiczne oraz pedagogiczne w zakresie teoretycznym i posiadać doświadczenie praktyczne. Powinien także dysponować co najmniej podstawową wiedzą medyczną i prawniczą – być przygotowanym do współpracy z innymi specjalistami udzielającymi pomocy małżeństwu i rodzinie.