Certyfikat potwierdza kompetencje do tworzenia i wdrażania indywidualnych lub zespołowych programów psychoedukacyjnych oraz psychoprofilaktycznych a także udzielania porad/pomocy merytorycznej jednostkom a także zespołom zajmującym się udzielaniem takiego wsparcia/pomocy (również otoczeniu rodzinnemu, szkolnemu i środowiskowemu). Doradca powinien posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie, pozwalające na opracowanie a także kierowanie postępowaniem profilaktycznym, doradczym i terapeutycznym wobec poszczególnych osób oraz zespołów potrzebujących tego w określonym obszarze zdrowia psychicznego.