Certyfikat potwierdza kompetencje do przeprowadzania samodzielnej diagnozy oraz terapii seksuologicznej z ograniczeniem do podstawowego zawodu (psychologa, pedagoga lub innej nielekarskiej specjalności uniwersyteckiej – lekarz może uzyskać ten Certyfikat tylko w przypadku, jeśli posiada już lekarską specjalizację z seksuologii). Specjalista posiadający ten Certyfikat powinien zdawać sobie sprawę ze złożoności i wieloaspektowości zachowań seksualnych człowieka, powinien dysponować co najmniej podstawową wiedzą o innych aspektach tych zachowań i być w pełni przygotowanym do współpracy z innymi specjalistami.