Zawód i specjalność:

 • Psycholog z doświadczeniem klinicznym
 • Psychoterapeuta
 • Adiunkt Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Tytuły:

 • Doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii
 • Psychoterapeuta (ECP) certyfikowany przez European Association for Psychotherapy (EAP)
 • Superwizor Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
 • Specjalista w zakresie Terapii Stresu Pourazowego PTT
 • Certyfikowany Specjalista w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA
 • Trener Treningu Grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Trener NLP w zakresie psychoterapii The Society of NLP (USA)

Funkcje:

 • Członek – Założyciel Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
 • Superwizor Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
 • Przewodnicząca Sekcji Terapii Osób z Zespołem Stresu Pourazowego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
 • Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
 • Adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Trener Instytutu Psychoterapii we Wrocławiu
 • Psychoterapeuta w Ośrodku Psychologicznym Terapii Osób z Rodzin Dysfunkcyjnych
 • Członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA

Kontakt:

Działalność zawodowa:

Jest psychologiem z doświadczeniem klinicznym, adiunktem w Zakładzie Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykłada na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Wrocławskiego: „Psychologia Dziecka Niedostosowanego”, oraz na Studiach Podyplomowych „Psychologia Kliniczna i Psychoterapia” Uniwersytetu Opolskiego. Jest współzałożycielem i psychoterapeutą w Ośrodku Psychologicznym Terapii Osób z Rodzin Dysfunkcyjnych oraz dyrektorem i trenerem w Instytucie Psychoterapii we Wrocławiu. Przez wiele lat współpracowała z Instytutem Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie.

Diagnozą i psychoterapią indywidualną i grupową z osobami (dziećmi i dorosłymi), które doznały psychologicznego złożonego urazu chronicznego w dzieciństwie (z rodzin dysfunkcyjnych, alkoholowych, po doznanej przemocy emocjonalnej, fizycznej, seksualnej) zajmuje się od 1987r. W psychoterapii stosuje wypracowane przez siebie metody oparte na terapii retrospekcyjnej, skoncentrowanej na urazie i na neurolingwistycznej psychoterapii.

Jako specjalista w zakresie diagnozy i terapii osób po urazach psychologicznych (w tym osób po przemocy seksualnej) oraz postępowania z rodzicem dziecka, które doznało urazu od 1993 roku prowadzi wykłady, seminaria, konsultacje i wielostopniowe szkolenia dla profesjonalistów z różnych Ośrodków Psychologiczno-Pedagogicznych na terenie całej Polski. Współpracując z dr Christiną Hall (USA) od 1990 roku szkoli w zakresie zastosowania metody NLP w pomocy psychologicznej.

W trakcie pracy naukowej w Instytucie Psychologii opracowała i zrealizowała szereg projektów badawczych dotyczących osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, alkoholowych, kazirodczych, międzypokoleniowego przekazywania czynników ryzyka przemocy seksualnej i postaw rodzicielskich w rodzinie i mechanizmów zaprzeczania u sprawców przemocy domowej. Do prezentacji tych badań w formie wykładów i referatów oraz do przewodniczenia sesjom naukowym jest zapraszana na konferencje  w USA, Kanadzie, Australii, Meksyku, Włoszech, Szwecji, Anglii i w Polsce. Opublikowała kilkadziesiąt psychologicznych artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz książkę. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,  American Psychological Association (APA), Association of Traumatic Stress Specialists (ATSS), The International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), i  w komitecie programowym konferencji tej organizacji była recenzentem (w latach 200 – 2002) nadsyłanych abstraktów. Została zaproszona do bycia członkiem The American Academy of Experts in Traumatic Stress (USA).

Odznaczenia i wyróżnienia

 • Nagroda II Stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za najlepszą publikację prasową („Ten straszny bliski”) w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (1999).
 • Nagroda za rozprawę doktorską (1996)

Zainteresowania:

 • Podróże i fotografowanie, zbieranie bibelotów, filiżanek i kubków, albumów i muzyki charakteryzujących miejsca, w których bywam oraz projektowanie i urządzanie wnętrz – to znaczy własnego domu.

Publikacje 1995 – 2005:

Publikacje o charakterze naukowym

 • Widera – Wysoczańska, A. (1995). Świat dziecięcych doświadczeń związanych ze śmiercią. Nowiny Psychologiczne, 2, s. 93 – 105.
 • Widera – Wysoczańska, A. (1995). Hermeneutyczne pytania o ludzkie doświadczenie. Przegląd Psychologiczny, 1 – 2, s. 341 – 355.
 • Widera – Wysoczańska A. (1995). Czy istnieją kryteria czy też nie? O uprawomocnieniu psychologicznych badań hermeneutycznych. Przegląd Psychologiczny, 3 – 4, s. 103 – 117.
 • Widera – Wysoczańska, A. (1996). Psychologiczne aspekty spotkania lekarza i chorego ze śmiercią, W: Dolińska – Zygmunt,G.(red.). Elementy Psychologii Zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Widera-Wysoczańska A. (1996). Experiencing death by adults: A clinical investigation conducted following qualitative (hermeneutical) methodology. International Journal of Psychology, Vol.31,3-4, 213.
 • Widera-Wysoczańska A. (1996). Złe uczynki rzetelnie przemyślane, Charaktery, O .
 • Widera-Wysoczańska, A. (1997). Doświadczenie śmierci w codziennym życiu kobiet: Psychologiczne badania jakościowe. W: Kolbuszewski, J. (red). Problemy Współczesnej Tanatologii. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
 • Widera – Wysoczańska A. (1997). Experiencing Death by Women: A clinical – Qualitative Study. Paper presented at the Regional Congress of Psychology for Professionals in the Americas. Interfacing the Science and Practice of Psychology, Mexico City, 318.
 • Widera – Wysoczańska, A. (1997). Dialog jako metoda badania doświadczeń człowieka. Czasopismo Psychologiczne, 3, s. 99 – 111.
 • Widera – Wysoczańska A. (1997). Sexual Abuse against Women and Psychotheraphy: Polish Society. Paper presented at the Regional Congress of Psychology for Professionals in the Americas. Interfacing the Science and Practice of Psycholology, Mexico City, 318.
 • Widera – Wysoczańska, A. (1997). Nikomu nie powiedziałam – raport z badań własnych nad przemocą seksualną wobec kobiet, 9, 22-24.
 • Widera – Wysoczańska A. (1997) Sexual Abuse in Polish Families and Psychotherapy – roles and rules increasing sexual abuse against children.  Paper presented at the 24th International Congress of Applied Psychology, San Francisco, 1998.
 • Alicja Kuczyńska, Agnieszka Widera – Wysoczańska (1998). Fenomenologiczna propozycja modelu terapii dla pacjentów szpitali psychiatrycznych. Podstawy teoretyczne, Prace Psychologiczne, Zrozumieć zachowanie człowieka w zdrowiu i chorobie, XLVIII, 77-85.
 • Agnieszka Widera – Wysoczańska, Alicja Kuczyńska (1998). Krótkoterminowa fenomenologiczna terapia pacjentów szpitala psychiatrycznego – ocena zmian, Prace Psychologiczne, Zrozumieć zachowanie człowieka w zdrowiu i chorobie, XLVIII, 85-95.
 • Agnieszka Widera-Wysoczańska (1998). Ten straszny bliski – dynamika przemocy seksualnej w rodzinie, Charaktery, 3(14).
 • Agnieszka Widera-Wysoczańska (1998). To nie moja wina – bardzo wielka wina – proces terapii osób po doznanej przemocy seksualnej w dzieciństwie, Charaktery, 7(18).
 • Agnieszka Widera-Wysoczańska (1999). Everyday Awareness of Death, Journal of Humanistic Psychology, Vol.39, No.3, 73-95. London: SAGE Publ.
 • Agnieszka Widera-Wysoczańska (1999). Everyday awareness of death, from childhood to adulthood: a qualitative investigation. Paper presented at the VI European Congress of Psychology. Rome, s. 77.
 • Agnieszka Widera-Wysoczańska (1999). Proces zdrowienia osób, które doznały urazu w dzieciństwie. W: Gapik L. (red.). Postępy Psychoterapii. Wybrane zagadnienia teoretyczne, Tom II. S. 102-113. Poznań. Wydawnictwo Uniwersyteckie.
 • Agnieszka Widera-Wysoczańska (1999). The Impact of rules and roles of dysfunctional and incestuous  families on dissociation. W: Integrating Dissociation Theory into clinical practice and psychological research. Paper presented at the Sixteenth International Fall Conference The International Society for the Study of Dissociation, Miami, s. 46.
 • Agnieszka Widera-Wysoczańska (1999).  Childhood sexual abuse in polish families and the healing process of adult survivors. Paper presented at the VI European Congress of Psychology. Rome, s. 73.
 • Agnieszka Widera-Wysoczańska (1999). Intergenerational Family Rules Amplifying Childhood Sexual Abuse, and Recovery Process. W: Research and Practice in Partnership: Bridging Gaps Across Disciplines, Cultures, and Theoretical Perspectives. Paper presented at The International Society for Traumatic Stress Studies, Miami, s. 185.
 • Widera – Wysoczańska A. (2000). Rozmowy o przemijaniu. Psychologiczne badania hermeneutyczne o doświadczeniu człowieka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Widera – Wysoczańska A. (2000). Family Factors of the therapy for female victims of childhood sexual abuse, in the polish society. W: Public Health Perspectives on Trauma Treatment and Research. Paper presented at the International Society of Traumatic Stress Study, San Antonio, s. 10.
 • Widera – Wysoczańska A. (2000). Intergenerational transmission of the maternal experience in an incest family: A qualitative study. W: Public Health Perspectives on Trauma Treatment and Research, . Paper presented at the International Society of Traumatic Stress Study, San Antonio, s.110.
 • Widera – Wysoczańska, A. (2001). Zdrowotne konsekwencje chronicznego urazu doznanego w dzieciństwie, W: Dolińska – Zygmunt,G.(red.). Podstawy Psychologii Zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Widera – Wysoczańska, A. (2001). Psychologiczne aspekty rozmowy lekarza z pacjentem umierającym i jego rodzina, W: Dolińska – Zygmunt,G.(red.). Podstawy Psychologii Zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Widera – Wysoczańska A. (2001). Intergenerational transmission of risk factors of the sexual abuse in a family and psychotherapy. Reaching Undeserved Trauma Survivors through Community – Based Programs. Paper presented at the International Society of Traumatic Stress Study. New Orleans, 73.
 • Widera – Wysoczańska, A. (2002). Wykorzystanie metody jakościowej w badaniach psychologa klinicznego. W: Straś-Romanowska, M. (red.). Szkice psychologiczne. Doniesienia z badań. Aplikacje. Refleksje. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Widera – Wysoczańska, A. (2003). Postępowanie psychologiczne z dzieckiem wykorzystanym seksualnie. W: Czapiga, A. (red.). Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka. Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne. Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Widera – Wysoczańska (2003). Pijany dom, czyli co się dzieje z dzieckiem alkoholika. W: Gdzie się podziało moje dzieciństwo. O dorosłych dzieciach alkoholików. Kielce: Charaktery Biblioteka.
 • Widera – Wysoczańska A. (2003). Health problems of women victims of complex childhood abuse. European Psychotherapy. Scientific Journal for Psychotherapeutic Research and Practice. Abstracts of the VIII European Conference on Traumatic Stress, Berlin. s. 150.
 • Widera – Wysoczańska, A. (2004). Twój uczeń – ofiara seksualnej przemocy. Psychologia w szkole. 2, s. 65-75
 • Widera – Wysoczańska, A. (2004). Bezpieczna prywatność dziecka. Psychologia w szkole. 2, s. 77-86
 • Widera – Wysoczańska, a. (2005). Disturbances in child protection by mother  survivors of childhood  sexual abuse. Paper presented at an International Conference on Violence, Trauma & Recovery, University of Central Lancashire, Preston, UK.
 • Widera – Wysoczańska, a. (2005). Zaburzone rodzicielstwo jako konsekwencja kazirodztwa doznanego w dzieciństwie. Przegląd Psychologiczny, 48, 3, 303 – 322.
 • Widera – Wysoczańska, a. (2005). Intergenerational Transmission of Disturbance of Own Child Protection by Mother Childhood Sexual Abuse Survivors. Research and Psychotherpay. Paper presented at The 9th European Conference on Traumatic Stress, Psychotraumatology. Stockholm.
 • Agnieszka Widera – Wysoczańska (2006). Reakcje matek na ujawnienie przemocy seksualnej i postępowanie psychologiczne. W: Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych (red. Klebaniuk, J.). Wrocław: ATVT, s. 393-409.
 • Agnieszka Widera – Wysoczańska (2006). The motherhood of women who were molested in childhood. W: Psychopatologies of Modern Society. (red.: Mesjasz, J., Czapiga, A.). Łódź: WWSHE, s. 67-85.
 • Widera – Wysoczańska. (2006) Health Problems of Women Victims of Complex, Chronic Childhood Trauma. (w druku)
 • Widera – Wysoczańska (2006). Incest risk factors. Journal of Polish Aplied Psychology. (w recenzji)

Publikacje o charakterze popularyzatorskim

 • Widera – Wysoczańska A.(1997). Kura czy orzeł – kilka słów o wizualizacji, Charaktery, 3, 18-19.
 • Widera – Wysoczańska A.(1997). Zastosowania technik hipnotycznych, Carpe Diem, 4, 18 – 22.
 • Agnieszka Widera-Wysoczańska, (1998). NLP: ciekawość nowych możliwości, Carpe Diem, 1, 25 – 27.
 • Agnieszka Widera-Wysoczańska (1998). Moc tkwiąca w wyobraźni, Carpe Diem, 2, 14 – 16.
 • Agnieszka Widera-Wysoczańska (1998). Otulić wnętrze. Carpe Diem, 4, 18 – 20.
 • Agnieszka Widera-Wysoczańska (1999). Niektóre pułapki z przeszłości w zdrowieniu DDA, Terapia, Uzależnienia i Współuzależnienia, 4 (7), s 35 – 39.
 • Agnieszka Widera-Wysoczańska (1999). Zawsze się możesz zmienić, Charaktery, 8 (31), s. 26 – 27.
 • Agnieszka Widera-Wysoczańska (2000). Okrutny mistrz manipulacji, Świat Problemów, 1, s. 26 – 31.
 • Agnieszka Widera-Wysoczańska (2001). Gdzie się podziało moje dzieciństwo. Dorosłe Dzieci Alkoholików. Charaktery,3, s.34-36.
 • Agnieszka Widera-Wysoczańska (2001). Czas nie ten sam dla wszystkich, Charaktery,10, s.12-17.
 • Agnieszka Widera-Wysoczańska (2001). Gdy minie pierwszy szok. O terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie. Cz. I. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. 4, 17 – 19.
 • Agnieszka Widera-Wysoczańska (2001). Gdy minie pierwszy szok. O terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie. Cz. II. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. 5, 18 – 20.
 • Agnieszka Widera-Wysoczańska (2001). Czym jest DDA, Profilaktyk, 1, s. 24 – 26.
 • Agnieszka Widera-Wysoczańska (2001). Jak pomóc psychologicznie dziecku, które doznało przemocy seksualnej, Profilaktyk, 2, s. 4 – 7 i s. 50.
 • Agnieszka Widera-Wysoczańska (2002). Ciało pamięta, Charaktery, 6, s. 31 – 32.
 • Agnieszka Widera-Wysoczańska (2002). O matkach, które krzywdzą, Charaktery, 8, s. 24 – 25.
 • Agnieszka Widera-Wysoczańska (2003). Wiedzieć, aby pomagać. Charakterystyki, Charaktery, 5, s. 27.
 • Agnieszka Widera-Wysoczańska (2003). Gwałt to nie flirt. Charakterystyki, Charaktery, 3, s. 30.
 • Agnieszka Widera-Wysoczańska (2004). Seksualność wymuszona. Tygodnik Powiatu Wołowskiego, 10 VIII, s. 5.