Zawód i specjalność:

  • psycholog kliniczny

Tytuły:

  • magister psychologii (specjalista psychologii klinicznej)

Funkcje:

  • członek założyciel Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego

Kontakt:

  • Alina Rękoś,  ul. Ordonówny 8,   64-100 Leszno
  • tel. kom.: 603-069-170
  • e-mail: alina.rekos@wp.pl

Działalność zawodowa:

W 1977 roku ukończyła studia magisterskie w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.W latach 1984-1985 uczestniczyła w dwuletnim Studium Psychoterapii organizowanym przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie odbywając staże w Klinice Nerwic Instytutu Psychoneurologicznego oraz Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie. W 1984 roku uzyskała specjalizację z zakresu psychologii klinicznej.

Od 1979 roku do chwili obecnej jest zatrudniona w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie, gdzie prowadzi od wielu lat Poradnię Psychologiczną, zajmując się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych, poradnictwem rodzinnym oraz szeroko rozumianą pomocą psychologiczną. Pracuje również w oddziałach szpitalnych, konsultując pacjentów z problemami poznawczymi i emocjonalnymi, wynikającymi najczęściej z różnych schorzeń somatycznych. Od trzech lat uczestniczy jako psycholog w zespole Hospicjum Domowego „Onkomed”  w Lesznie, wspierając pacjentów z chorobami nowotworowymi oraz ich rodziny.

Od 1986 roku prowadzi prywatną praktykę psychologiczną, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Od 1990 roku na łamach prasy lokalnej udziela porad i odpowiada na listy czytelników dotyczące trudnych sytuacji osobistych i rodzinnych.