Zawód i specjalność:

 • pedagog
 • psychoterapeuta systemowy
 • doradca rodziny
 • mediator

Tytuły:

 • mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej
 • mgr resocjalizacji
 • psychoterapeuta systemowy
 • mediator w sprawach nieletnich

Funkcje:

 • członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego

Kontakt:

Działalność zawodowa:

Od 2005 roku pracuje w instytucjach związanych w opieką, wychowaniem, resocjalizacją i wspieraniem rozwoju dzieci i rodziny. Przez 3 lata współpracowała z Sądem Rejonowym w Poznaniu w charakterze kuratora sądowego. Realizuje dla instytucji pomocowych projekty unijne (kapitał ludzki – trening umiejętności społecznych, grupy wsparcia, warsztaty rozwojowe). Od 2005 roku związana z Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej w Poznaniu. Prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną zajmując się terapią indywidualną, rodzinną, par i grupową oraz warsztaty rozwojowe dla kobiet. Pracuje pod stałą superwizją.

Zainteresowania dodatkowe:

 • sport: biegi, narciarstwo, siłownia
 • podróże
 • kulinaria: pieczenie ciast i chleba
 • czytanie książek