Zawód i specjalność:

  • terapeuta behawioralny, pedagog
  • oligofrenopedagog, nauczyciel

Tytuły:

  • magister
  • nauczyciel dyplomowany

Funkcje:

  • Nauczyciel w Specjalnym Ośrodku-Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Elblągu
  • terapia indywidualna

Kontakt:

Działalność zawodowa:

W 1996r. ukończyłam studia magisterskie w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego na Uniwersytecie Gdańskim.  Od tego roku rozpoczęłam również pracę w Specjalnym Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Elblągu, w którym jestem wychowawcą zespołów edukacyjno-terapeutycznych jak również prowadzę rewalidację indywidualną dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. W roku 1999 ukończyłam studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie.  A w 2004r. studia podyplomowe z terapii pedagogicznej na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu.

W chwili obecnej realizuję autorski program „Rugby łamie bariery”, który został objęty honorowym patronatem przez Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Rugby.  W szkole jestem również koordynatorem ogólnopolskiego projektu „Chronimy dzieci”. Wprowadzając „Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem” jestem odpowiedzialna za bezpieczeństwo, ale również pomoc dzieciom zagrożonym przemocą zarówno fizyczną, psychiczną jak i seksualną.

Z roku na rok podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe. W roku 2013 ukończyłam 3-stopniowe szkolenie z zakresu terapii behawioralnej oraz Metody Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne. W 2014r odbyłam zaawansowany kurs z Sensomotoryki. Następnie  ukończyłam specjalistyczne szkolenie z zakresu terapii ręki.

Zainteresowania dodatkowe:

podróże, literatura, muzyka

Publikacje:

  • Ogólnopolski portal edukacyjny Edux.pl ; publikacja nr 42488 „Rugby łamie bariery. Innowacja programowo-metodyczna” – 2019r.