Zawód i specjalność:

 • psycholog
 • pedagog specjalny
 • psychoterapeuta
 • psychogeriatra
 • specjalista ds. przemocy
 • konsultant ds. seksuologicznych
 • doradcy w problemach małżeńskich
 • kurator zawodowy ds. karnych

Tytuł:

 • magister psychologii
 • magister pedagogiki specjalnej

Funkcje:

 • 12.2017 – nadal v-ce Prezes Fundacji Geriatrics z Krakowa
 • 02.03.2015r do 12.08.2016r v-ce Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych
 • członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
 • członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
 • członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oddział Kraków
 • delegat IV Kadencji Krajowej Rady Kuratorów (2015 -2018)

  Kontakt:

  Działalność zawodowa:

  • w 1999r ukończyła studia licencyjne w zakresie pedagogiki specjalnej, kierunek pedagogika terapeutyczna;
  • od 1999r do 2001r studiowała w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek pedagogika resocjalizacyjna;
  • od 2003r do 2007r uczestniczyła w kursie psychoterapii psychodynamicznej;
  • w 2009r ukończyła Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii w Poznaniu;
  • od 2011r-2016r studiowała w Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie, kierunek psychologia;
  • w latach 2004r – 2007r pracowała w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, jako psychoterapeuta, specjalista ds. resocjalizacji;
  • od 2010r-2011 była zatrudniona w Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie psychoterapii, seksuologii i przeciwdziałania w Żorach na stanowisku psychoterapeuta;
  • od 2010r-2011r była wolontariusz KPH oddział Kraków, konsultuje indywidualnie osoby o odmiennej orientacji seksualnej;
  • od 02.03.2015r do 12.08.2016r v-ce Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych;
  • od 2003r pracuje, jako kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Rybniku;
  • od 2008r-07.11.2016r zatrudniona jako specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Żorach;
  • od 2016 do 28.08.2018r – uczęszczała na studia podyplomowe do Medycznego Centrum Kształcenia UJ w Krakowie i ukończyła kierunek Psychogeriatria z elementami neurologii.
  • od 2016r uczestniczy w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ w Krakowie w Podyplomowym Szkoleniu Systemowo-Psychodynamicznym, psychoterapia zintegrowana, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin PTP.
  • Od 2017 do nadal decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie wpisana do wykazu instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i cywilnych.
  • 07.2017 uzyskanie certyfikatu języka migowego PJM, poziom A1.
  • 08.10.2017 uzyskanie certyfikatu doradcy w problemach małżeńskich Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
  • Od 2017r studiuje w Akademii Ignatianum w Krakowie na wydziale pedagogicznym kierunek administracja i polityka publiczna

  Publikacje i artykuły:

  • E. Żytyńska-Chwast (2017). Empatia w związku małżeńskim [w:] red. Aouil Bassam, Christian Imieliński (2017). Seks-miłość-związki. Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Terapeutyczne, Kraków.
  • E. Żytyńska-Chwast (2017). Wykorzystanie rysunku spontanicznego w diagnozie zaburzeń adaptacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym. Strona internetowa http://sukcesdziecka.pl/blog/rysunek-spontaniczny/
  • E. Żytyńska-Chwast (2017).Odrobina historii i kilka przełomowych momentów w badaniach nad autyzmem dziecięcym. Strona internetowa http://sukcesdziecka.pl/blog/prze%C5%82omowe-badania-nad-autyzmem/
  • E. Żytyńska-Chwast (2017). Wybrane doniesienia ze świata nauki na temat genetycznych przyczyn zaburzeń ze spektrum autyzmu. Strona internetowa http://sukcesdziecka.pl/blog/wybrane-doniesienia-na-temat-genetycznych-przyczyn-autyzmu/
  • E. Żytyńska-Chwast (2017). Ochrona prawna dzieci w postępowaniach transgranicznych. Strona internetowa: http://sukcesdziecka.pl/blog/ochrona-prawna-dzieci-w-post%C4%99powaniach/
  • E. Żytyńska-Chwast (2017). Empatia kuratorów zawodowych jako bufor chroniący przed stresem i wypaleniem zawodowym. Centrum Wsparcia Frenezja. Kraków. Numer ISBN 978-83-60391-81-5.
  • Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości Probacja nr I/2016 – artykuł, pt.: Rola kuratora sądowego w działaniach pomocowych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu skazanych warunkowo przedterminowo zwolnionych z zakładów karnych i aresztów śledczych.
  • E. Żytyńska-Chwast (2017). O empatii słów kilka cz.2. Rozumienie empatii według Davisa. Strona internetowa: http://sukcesdziecka.pl/blog/empatia-2/
  • E. Żytyńska-Chwast (2017). Jak wejść w czyjeś buty- czyli kilka słów o empatii cz.1. Strona internetowa: http://sukcesdziecka.pl/blog/empatia-1/
  • Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości Probacja nr II/2015- artykuł, pt.: Kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej w świetle proponowanych zmian projektu ustawy z 2015 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.

  Zainteresowania:

  • podróże,
  • turystyka,
  • literatura,
  • psychologia.

   Zawód i specjalność:

   • psycholog
   • pedagog specjalny
   • psychoterapeuta
   • psychogeriatra
   • specjalista ds. przemocy
   • konsultant ds. seksuologicznych
   • doradcy w problemach małżeńskich
   • kurator zawodowy ds. karnych

   Tytuł:

   • magister psychologii
   • magister pedagogiki specjalnej

   Funkcje:

   • 12.2017 – nadal v-ce Prezes Fundacji Geriatrics z Krakowa
   • 02.03.2015r do 12.08.2016r v-ce Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych
   • członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego

   · członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

   · członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oddział Kraków

   · delegat IV Kadencji Krajowej Rady Kuratorów (2015 -2018)

   Kontakt:

   Działalność zawodowa:

   • w 1999r ukończyła studia licencyjne w zakresie pedagogiki specjalnej, kierunek pedagogika terapeutyczna;
   • od 1999r do 2001r studiowała w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek pedagogika resocjalizacyjna;
   • od 2003r do 2007r uczestniczyła w kursie psychoterapii psychodynamicznej;
   • w 2009r ukończyła Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii w Poznaniu;
   • od 2011r-2016r studiowała w Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie, kierunek psychologia;
   • w latach 2004r – 2007r pracowała w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, jako psychoterapeuta, specjalista ds. resocjalizacji;
   • od 2010r-2011 była zatrudniona w Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie psychoterapii, seksuologii i przeciwdziałania w Żorach na stanowisku psychoterapeuta;
   • od 2010r-2011r była wolontariusz KPH oddział Kraków, konsultuje indywidualnie osoby o odmiennej orientacji seksualnej;
   • od 02.03.2015r do 12.08.2016r v-ce Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych;
   • od 2003r pracuje, jako kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Rybniku;
   • od 2008r-07.11.2016r zatrudniona jako specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Żorach;
   • od 2016 do 28.08.2018r – uczęszczała na studia podyplomowe do Medycznego Centrum Kształcenia UJ w Krakowie i ukończyła kierunek Psychogeriatria z elementami neurologii.
   • od 2016r uczestniczy w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ w Krakowie w Podyplomowym Szkoleniu Systemowo-Psychodynamicznym, psychoterapia zintegrowana, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin PTP.

   · Od 2017 do nadal decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie wpisana do wykazu instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i cywilnych.

   · 07.2017 uzyskanie certyfikatu języka migowego PJM, poziom A1.

   · 08.10.2017 uzyskanie certyfikatu doradcy w problemach małżeńskich Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego

   · Od 2017r studiuje w Akademii Ignatianum w Krakowie na wydziale pedagogicznym kierunek administracja i polityka publiczna.

   Publikacje i artykuły:

   · E. Żytyńska-Chwast (2017). Empatia w związku małżeńskim [w:] red. Aouil Bassam, Christian Imieliński (2017). Seks-miłość-związki. Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Terapeutyczne, Kraków.

   · E. Żytyńska-Chwast (2017). Wykorzystanie rysunku spontanicznego w diagnozie zaburzeń adaptacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym. Strona internetowa http://sukcesdziecka.pl/blog/rysunek-spontaniczny/

   · E. Żytyńska-Chwast (2017).Odrobina historii i kilka przełomowych momentów w badaniach nad autyzmem dziecięcym. Strona internetowa http://sukcesdziecka.pl/blog/prze%C5%82omowe-badania-nad-autyzmem/

   · E. Żytyńska-Chwast (2017). Wybrane doniesienia ze świata nauki na temat genetycznych przyczyn zaburzeń ze spektrum autyzmu. Strona internetowa http://sukcesdziecka.pl/blog/wybrane-doniesienia-na-temat-genetycznych-przyczyn-autyzmu/

   · E. Żytyńska-Chwast (2017). Ochrona prawna dzieci w postępowaniach transgranicznych. Strona internetowa: http://sukcesdziecka.pl/blog/ochrona-prawna-dzieci-w-post%C4%99powaniach/

   · E. Żytyńska-Chwast (2017). Empatia kuratorów zawodowych jako bufor chroniący przed stresem i wypaleniem zawodowym. Centrum Wsparcia Frenezja. Kraków. Numer ISBN 978-83-60391-81-5.

   · Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości Probacja nr I/2016 – artykuł, pt.: Rola kuratora sądowego w działaniach pomocowych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu skazanych warunkowo przedterminowo zwolnionych z zakładów karnych i aresztów śledczych.

   · E. Żytyńska-Chwast (2017). O empatii słów kilka cz.2. Rozumienie empatii według Davisa. Strona internetowa: http://sukcesdziecka.pl/blog/empatia-2/

   · E. Żytyńska-Chwast (2017). Jak wejść w czyjeś buty- czyli kilka słów o empatii cz.1. Strona internetowa: http://sukcesdziecka.pl/blog/empatia-1/

   · Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości Probacja nr II/2015- artykuł, pt.: Kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej w świetle proponowanych zmian projektu ustawy z 2015 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.

   Zainteresowania:

   • podróże,
   • turystyka,
   • literatura,
   • psychologia.