Zawód i specjalność:

 • Psycholog
 • Doradca małżeński i rodzinny

Tytuły:

 • Magister psychologii
 • Certyfikowany doradca w problemach małżeńskich i rodzinnych (Certyfikat PTT)

Funkcje:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
 • Członek Sekcji Seksuologii PTT

Kontakt:

Działalność zawodowa:

Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, w Warszawie – pracowałem w poradniach z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych. Odbyłem staż w Akademii Medycznej w Warszawie, z dziećmi przejawiającymi zaburzenia zachowania (ADHD, ODD, CD). Pracowałem z pacjentami PTSD w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w Warszawie. Ukończyłem STUDIA PODYPLOMOWE w zakresie SEKSUOLOGII, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, w Poznaniu (2008). Obecnie odbywam staż w AM, w Warszawie, na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej, jako terapeuta rodzin anorektycznych.

Prowadzę prywatną praktykę psychologiczną. W swojej działalności klinicznej zajmuję się szeroko rozumianą problematyką seksuologiczną i psychoterapią, w tym również poradnictwem w problemach osobistych, partnerskich oraz małżeńskich. Najczęściej pomagam osobom, które:

 • chcą lepiej radzić sobie z uczuciami (lęk, złość, poczucie niskiej wartości, itp.),
 • wyrastały w domach alkoholowych (DDA), oraz w rodzinach dysfunkcyjnych (DDD),
 • a także osobom przeżywającym trudności w związkach partnerskich,
 • potrzebującym pomocy i wsparcia w związku z trudną sytuacją życiową,
 • mającym trudności komunikacji w systemie rodzinnym,
 • chcącym lepiej radzić sobie w nawiązywaniu i utrzymaniu bliskich relacji w związkach z innymi,
 • osobom, które chcą inwestować w swój rozwój.

Zainteresowania dodatkowe:

 • rower,
 • muzyka,
 • żaglówka,
 • wędrówki górskie