Zawód i specjalność:

  • Psycholog

Tytuły:

  • Magister psychologii spec. społeczna

Funkcje:

  • Członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego

Kontakt:

Działalność zawodowa:

Jako specjalista ds. rekrutacji działam na pograniczu psychologii i nauk o zarządzaniu. Pierwsze szlify w obszarze HR zdobywałam już podczas studiów, na seminarium magisterskim z zakresu psychologii pracy i organizacji oraz w ramach praktyk w gabinecie doradcy zawodowego, w wewnętrznych działach rekrutacji i w agencji pośrednictwa pracy. Równolegle, podczas szeregu kursów i szkoleń, pogłębiałam wiedzę z zakresu relacji międzyludzkich. To właśnie z tym obszarem mam zamiar związać się długofalowo by, po uzyskaniu właściwych uprawnień i kompetencji, spełniać się w roli mediatora i terapeuty par.

Zainteresowania dodatkowe:

Od lat śpiewam w zespołach wokalnych – obecnie jest to chór Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, w którym wykonuję partie sopranowe. Wiele radości daje mi także oglądanie starych filmów, jazda na tandemie oraz gotowanie dla bliskich mi osób.

Główne odznaczenia i wyróżnienia:

  • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów: 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/2016.

Publikacje:

  • Kompetencje twarde czy miękkie? Analiza ofert pracy pod kątem pożądanych przez pracodawców kompetencji zawodowych. Czasopismo „Szkoła-Zawód-Praca” (nr 9/2015)