Zawód i specjalność:

 • Psycholog
 • Specjalista Mentor Zdrowia Psychicznego
 • Nauczyciel Kontraktowy

Tytuły:

 • magister psychologii (specjalność: kliniczna)

Funkcje:

 • członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
 • członek Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego

Kontakt:

Działalność zawodowa:

 • w 2005r uzyskała Stypendium SOCRATES/ERASMUS na Uniwersytecie w Padwie, we Włoszech, gdzie prowadziła badania na potrzeby pracy magisterskiej
 • w 2006r ukończyła studia magisterskie w zakresie psychologii klinicznej, kierunek psychologia;
 • w 2009r ukończyła roczny staż nauczyciela stażysty w Gimnazjum w Leśnej;
 • w 2009r. ukończyła roczny kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Fundacji „Promyk Słońca” we Wrocławiu;
 • w 2009r uzyskała stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego;
 • w latach 2008r – 2014r pracowała w Gimnazjum w Leśnej oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Świeradowie-Zdroju, jako psycholog szkolny, dwukrotnie zdobyła Nagrodę Dyrektora (2011, 2012)
 • od 2015r pracuje jako Specjalista Mentor ze studentami uczelni wyższych w UK – Plymouth University, Plymouth Marjon University, Plymouth College of Art oraz Open University,  cierpiącymi na różne zaburzenia psychiczne oraz zdrowotne, m.in. zaburzenia lękowe, fobie, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, zespół stresu pourazowego, Zespół Chronicznego Zmęczenia,  autyzm, Zespół Aspergera, epilepsja, fibromialgia, chroniczny ból, zespół jelita drażliwego i inne
 • w 2015r była zatrudniona jako asystent trener osobisty (Coach Assistant) w schronisku dla bezdomnych – BCHA w Plymouth, UK, gdzie odbyła szereg kursów: Analiza Transakcyjna – odnoszenie się do innych, Umiejętności Trenera Osobistego, Świadomość Granic Interpersonalnych; Bezpieczeństwo Osobiste, Równość i Różnorodność, Świadomość Zdrowia Psychicznego, Świadomość Zjawiska Stresu, Świadomość Zjawiska Samookaleczeń, Ocena Ryzyka, Inkluzja Finansowa
 • W latach 2015r – 2018r odbyła szereg kursów doskonalących: Tajemnica Zawodowa i Ochrona Danych Klienta, Zdrowie i Bezpieczeństwo, Stawianie Granic w Pracy, Ochrona Dorosłych w Miejscu Pracy, Natura Pracy w Pojedynkę, Wprowadzenie do Autyzmu i zasady SPELL (Structure, Positive approaches and expectations, Empathy, Low arousal, Links – Struktura, Pozytywne podejścia i oczekiwania, Empatia, Niski stan pobudzenia, Powiązania) dla pracowników szkolnictwa wyższego.

Zainteresowania dodatkowe:

 • Zdrowie w ujęciu holistycznym
 • Psychologia i psychoterapia egzystencjalna
 • Podróże
 • Nauka języków
 • Film,
 • Literatura