Zawód i specjalność:

 • Psycholog kliniczny, neuropsycholog
 • Badacz naukowy
 • Nauczyciel akademicki

Tytuły naukowe i zawodowe:

 • Magister psychologii (specjalizacja: psychologia kliniczna; specjalności: psychologia zdrowia i neuropsychologia)
 • Doktor nauk humanistycznych

Funkcje:

 • Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
 • Członek Komisji Naukowej ds. Kontaktów Zagranicznych Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
 • Członek Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Członek Amerykańskiego Towarzystwa Psychosomatycznego

Kontakt:

Działalność zawodowa:

W 2001 roku ukończyła studia magisterskie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2004 obroniła pracę doktorską na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii.

W latach 2001 – 2003 zatrudniona w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu przygotowywała diagnozy i prowadziła terapię neuropsychologiczną. W czasie studiów doktoranckich wykładała na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, kontynuowała pracę dydaktyczną w Anglii wykładając na Wydziale Psychologii University College Northampton (w roku akademickim 2004/2005).

Obecnie mieszka w Anglii, zatrudniona jako pracownik naukowy na Uniwersytecie w Coventry (Health Services Research Centre), projektuje i koordynuje badania naukowe z zakresu psychologii zdrowia, promocji zdrowia i profilaktyki. Zainteresowania naukowe i praca badawcza obejmują zagadnienia psychosomatyki, psychoneuroimmunologii, oraz promocji zdrowia i profilaktyki.

Autorka i współautorka publikacji naukowych w języku polskim i angielskim.

Publikacje:

 • Gapik L., Kosmala J. (2003). Związek pomiędzy cechami osobowości, a zachorowaniem na chorobę nowotworową i radzeniem sobie ze stresem wywołanym chorobą. Sztuka Leczenia, 2, 19 – 25.
 • Kosmala J., Gapik L. (2003). Wpływ czynników psychologicznych związanych z diagnozą i operacyjnym leczeniem choroby nowotworowej na aktywność komórek NK. Sztuka Leczenia, 3 – 4, 71 – 77.
 • Kosmala J. (2003). Stres, a zwiększone ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową. Sztuka Leczenia, 2, 25 – 31.
 • Kosmala J. (2004). Duchowe wsparcie. Charaktery, 6 (89), 22 – 24.
 • Kosmala J. (2004). Skuteczność różnych form interwencji psychologicznych jako czynnika wspomagającego leczenie chorób nowotworowych, Psychoterapia, 1; 128, 23 – 30.
 • Gapik L., Kosmala J. (2004). Wpływ choroby nowotworowej na sytuację rodzinną i relacje partnerskie pacjentek Seksuologia Polska, 2;1, 25 – 29.
 • Kosmala-Anderson J (2005). Związek pomiędzy zaburzeniami depresyjnymi, a zwiększonym ryzykiem zachorowania na chorobę nowotworową. Psychoonkologia, 8; 1-4.
 • McFadden A, Renfrew MJ, Dykes FC, Wallace LM, Abbot S, Burt S, Kosmala-Anderson J. (2005). National Breastfeeding Training Needs Survey – short report. British Medical Journal – zatwierdzone do opublikowania w kolejnym numerze.
 • Wallace LM, Kosmala-Anderson J. (2005) National Breastfeeding Training Needs Survey – Training needs of health service, Sure Start and voluntary sector workers who support breastfeeding mothers. York: National Institute for Health and Clinical Excellence Public Health Collaborating Centre in Maternal and Child Nutrition.
 • Wallace LM, Kosmala – Anderson J. (2005) Training needs survey of midwives, health visitors and voluntary sector breastfeeding support staff in England. Maternal and Child Nutrition – zatwierdzone do opublikowania w kolejnym numerze.

Udział w konferencjach naukowych:

 • Gapik L,  Bielan Z, Kosmala J. „Społeczna percepcja gruźlicy. Zagrożenia i nadzieje” – wystąpienie wygłoszone na Wojewódzkiej Konferencji Pneumonologicznej – Wolsztyn, październik 2000.
 • Gapik L, Kosmala J. „Wpływ choroby nowotworowej na sytuację rodzinną i relacje partnerskie pacjentek”. – wystąpienie wygłoszone na Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego – Kazimierz n/Wisłą, październik 2003, oraz złożone do kwartalnika Seksuologia Polska.
 • Gapik L, Kosmala J. „Wpływ czynników psychologicznych związanych z diagnozą i leczeniem operacyjnych choroby nowotworowej na aktywność komórek NK.” – wystąpienie wygłoszone na Europejskim Sympozjum Psychoterapii, Kraków, październik 2003, oraz złożone do kwartalnika Sztuka Leczenia.
 • Kosmala – Anderson J, Wallace LM. National Breastfeeding Training Needs Survey – Results for Three Leeds PCTs. Wystąpienie wygłoszone na konferencji „Celebrating Primary Care Research across North & West Yorkshire – Bradford, UK, 20 październik 2005.
 • Wallace LM, Kosmala J. National Survey of Practitioners. Wystąpienie wygłoszone na konferencji „Inaugural Conference of Public Health Collaborating Centres for Maternal and Child Nutrition” – York, UK, 28 kwietnia 2005.