Zawód i specjalność:

 • Oligofrenopedagog
 • Polonista
 • Rusycysta

Funkcje:

 • Od 1997 roku wykładowca Akademii Bydgoskiej i placówek doskonalenia  nauczycieli
 • Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli
 • Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego

Kontakt:

Działalność zawodowa:

 • Polonistka i oligofrenopedagog.  Rewalidator dzieci  z niepełnosprawnością intelektualną w szkole masowej.  (Uczniowie zdobyli 22 nagrody w ogólnopolskich konkursach plastycznych)
 • Autorka 2 innowacji pedagogicznych związanych z edukacją i integracją dzieci z niepełno-sprawnością intelektualną w warunkach szkoły masowej
 • Autorka  własnego programu nauczania przedmiotu „Rewalidacja indywidualna i społeczna”  dla studentów kierunku „Edukacja i rewalidacja upośledzonych umysłowo” (WSP Bydgoszcz 1997)

Zainteresowania dodatkowe:

 • Muzyka rosyjska,
 • podróże,
 • kubki z każdego zakątka świata

Główne nagrody

 • Nagroda Ministra (1998)
 • Nagroda Kuratora (1994)

Publikacje:

Książka:

 • Zygmunt Smeja. In memoriam, AWR  Atrium, Mielec 2009

Skrypt:

 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole masowej; NPDN Sępólno, 2002/2003

Artykuły (1995 – 2005):

 • Rysowanie bajek – czyli sposób korelacji języka polskiego i plastyki w nauczaniu dzieci upośledzonych umysłowo [w:] Szkoła Specjalna, 4/95
 • Spektakle ” O złym królu i odważnym Andrzeju ” oraz ” Królewna Żabka” jako efekty korelacji języka polskiego, techniki i plastyki w nauczaniu dzieci upośledzonych umysłowo [w:] Wiadomości. Głosy. Rozmowy o Szkole, 1/96
 • Indywidualne karty ucznia, czyli sposób na poznanie dzieci [w:] Szkoła Specjalna, 1/97
 • Indywidualne  karty  ucznia,  czyli  sposób na poznanie  dzieci w klasach specjalnych [w:] Wiadomości. Głosy. Rozmowy o Szkole, 7-8/96
 • Spektakle  „O  złym królu i odważnym Andrzeju”  oraz „Krolewna Żabka”. Efekty  korelacji  języka polskiego,  techniki i plastyki  w nauczaniu  dzieci   upośledzonych umysłowo. [w:] Szkoła Specjalna, 5/97
 • Klasowe drzewko przyjaźni [w:] Wiadomości. Głosy. Rozmowy o Szkole, 11/97
 • Cztery pory roku. Propozycje tematów pozwalających na twórczą akty wność dziecka (język polski klasa IV i V szkoły specjalnej w połączeniu z innymi przedmiotami). [w:] Wiadomości. Głosy. Rozmowy o Szkole, 12/97
 • Gimnastyka umysłu [w:] Wiadomości. Głosy. Rozmowy o Szkole, 2/98
 • Klasowe drzewko przyjaźni [w:] Szkoła Specjalna, 5/98
 • Klasowe drzewko przyjaźni [w:] Nowe w Szkole, 7(17)/98-99
 • Indywidualne karty ucznia [w:] Nowe w Szkole, 1(21)/99-00
 • O Mickiewiczu inaczej [w:] Bakałarz. Międzywojewódzkie zeszyty dydaktyczne,  1/2001
 • O Mickiewiczu inaczej [w:] Wiadomości. Głosy. Rozmowy o Szkole, 4/2001
 • Oceniajmy i doceniajmy [w:] Klocki Autonomiczne w Szkole,  9/2001
 • Jak przedstawiana jest przestrzeń w literaturze [w:] Bakałarz. Międzywojewódzkie zeszyty dydaktyczne, 4/2001
 • Definiowanie pojęć wróg, obcy, znajomy, przyjaciel na poziomie konkretno- obrazowym [w:] Bakałarz. Międzywojewódzkie zeszyty dydaktyczne,  5/2001
 • Oceniajmy i doceniajmy [w:] Bakałarz. Międzywojewódzkie zeszyty dydaktyczne,  5/2001
 • Twórcza aktywność dzieci  (drobny przykład) [w:] Bakałarz. Międzywojewódzkie zeszyty dydaktyczne, 7/2001
 • Komizm mimowolny w ustnych i pisemnych wypowiedziach uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim [w:] Bakałarz. Międzywojewódzkie zeszyty dydaktyczne, 14/2002
 • Plan pracy wychowawczej w kl. I gimnazjum [w:] Bakałarz. Międzywojewódzkie zeszyty dydaktyczne, 27/2003
 • Stylizacja gwarowa (scenariusz lekcji w kl. 2 gimnazjum) [w:] Bakałarz. Międzywojewódzkie zeszyty dydaktyczne, 44/2005
 • Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów szkół wiejskich – referat wprowadzający podczas konferencji środowiskowej organizowanej w ramach realizacji programu Szkoła Marzeń, Różanna 2005
 • Budujemy wieżę /mechanizmy pracy w grupie/ [w:] Bakałarz. Międzywojewódzkie zeszyty dydaktyczne, 52/2006

Inne informacje

 • II miejsce w województwie w konkursie na najlepszego wychowawcę -  akcja  „Szkoła bez przemocy” – 2009r.
 • Wyróżnienie w  plebiscycie na „Ulubionego belfra” ogłoszonym przez  „Gazetę Wyborczą” – 1998r.
 • Autorka scenariuszy do 17 filmów dokumentalnych z cyklu „Szlakiem polskich misjonarzy”  realizowanych dla TV Gdańsk
 • Laureatka II nagrody w XIII Konkursie Literackim im. Stryjewskiego za pracę „Mrówka wiary” (1998 r.)
 • Laureatka I miejsca w Konkursie Poetyckim „O pióro św. Wawrzyńca” (2011)
 • Korektor książki „Księża werbiści w Laskowicach”
 • Prowadzi warsztaty doskonalące z kultury języka