Zawód i specjalność:

 • Pedagog resocjalizacji i profilaktyki
 • Socjoterapeuta
 • Oligofrenopedagog
 • Terapeuta poznawczo-behawioralny
 • Terapeuta Metody F. Warnkego
 • Wykładowca akademicki

Tytuły:

 • Magister pedagogiki w zakresie resocjalizacji ( nauczyciel dyplomowany)
 • Doktorantka w Zakładzie Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Certyfikowany Trener TZA/ART
 • Certyfikowany doradca w problemach partnerskich
 • Certyfikowany specjalista seksuolog

Funkcje:

 • Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
 • Kierownik Pracowni Edukacji, Terapii i Seksuologii Społecznej w Bydgoszczy
 • Biegły sądowy w zakresie zachowań agresywnych i przemocowych dzieci, młodzieży, dorosłych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
 • Kurator społeczny  przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
 • Ekspert MEN w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Kontakt:

Działalność zawodowa:

 • Działalność gospodarcza Pracownia Edukacji, Terapii i Seksuologii Społecznej (www.psychologbydgoszcz.info) od 2015 roku.
 • Prowadzenie praktyki klinicznej w zakresie seksuologii przy Centrum Zdrowia Araszkiewicz od 2014 roku.
 • Prowadzenie Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego w zakresie zachowań agresywnych oraz seksualnych dzieci i młodzieży, Osowa Góra w Bydgoszczy (www.zs27bydgoszcz.szkolnastrona.pl) od 2014 roku.
 • Terapeuta, Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży, Szpital Kliniczny Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy.
 • Pedagog szkolny ( nauczyciel dyplomowany), Zespół Szkół nr 27 w Bydgoszczy od 2008 roku.
 • Ekspert MEN w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej od 2016 roku.
 • Ekspert/Konsultant działań projektowych  pn. „Wykwalifikowani, aktywni, komunikatywni-absolwenci UKW” od 2016r.
 • Biegły sądowy z dziedziny pedagogiki w zakresie zachowań agresywnych i przemocy dzieci, młodzieży i dorosłych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy (www.bip.bydgoszcz.so.gov.pl ) od 2014 roku.
 • Kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy od 2016 roku.
 • Członek Rady Programowej Projektu „Starszy Brat-Starsza Siostra Fundacja Wszystkich Pokoleń od 2015 roku.
 • Socjoterapeuta/Profilaktyk przy Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki od 2008 do 2016r.
 • Nauczyciel nauczania indywidualnego ucznia z upośledzeniem w stopniu znacznym ze spektrum Autyzmu do 2015r.
 • Pedagog szkolny od 2006 roku  w Bydgoskich placówkach.

Główne odznaczenia i wyróżnienia:

 • 2006 r. Dyplom Komendanta Policji za udział w programie „ Niebieski Tydzień”.
 • 2009 r. List Gratulacyjny Prezydenta Miasta Bydgoszczy za podjęte działania, inicjatywy na rzecz profilaktyki.
 • 2010 r. Tytuł Profilaktyka Roku 2014 Prezydenta Miasta Bydgoszcz.
 • 2011 r. Nagroda Dyrektora za wyróżniające wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • 2014 r. Nagroda Dyrektora za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 • 2014 r. List Gratulacyjny Prezydenta Miasta Bydgoszczy za podjęte działania, inicjatywy na rzecz profilaktyki.
 • 2015 r. Nominacja do Tytułu Profilaktyka Roku. List Gratulacyjny Prezydenta Miasta Bydgoszczy za podjęte działania, inicjatywy na rzecz profilaktyki.
 • 2016 r. Nominacja do Tytułu Profilaktyka Roku. List Gratulacyjny Prezydenta Miasta Bydgoszczy za podjęte działania, inicjatywy na rzecz profilaktyki.
 • 2017 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej

Publikacje:

 1. Jak radzić sobie z emocjami? – Express Bydgoski 30 lipiec 2014 rok.
 2. Seksualność dzieci – Express Bydgoski 22 październik 2015 rok.
 3. Monografia pt. „Sex-Związki-Miłość”(Współczesne oblicza), Polskie Towarzystwo Terapeutyczne, redakcja naukowa prof Bassam Aouil, dr Christian Imieliński, rok wydania 2017. Tytuł artykułu: „Voyeryzm a jego wpływ na związek”

Staże specjalistyczne:

 • Komisariat Policji – Zespół Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Społecznej
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – staż seksuologiczny.
 • Oddział Dzienny Terapii Uzależnień Od Alkoholu Centrum Zdrowia Araszkiewicz w Bydgoszczy – staż specjalistyczny seksuologiczny

Projekty

 • Konsultant w zakresie seksuologii do podręcznika. pt. „Zapobieganie i metody kontroli korzystania z treści pornograficznych przez dzieci i młodzież”. Podręcznik powstał pod redakcją naukową prof. dr hab. n. med Aleksandra Araszkiewicza w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-20120.
 • Ekspert/Konsultant działań projektowych  pn. Wykwalifikowani, aktywni, komunikatywni absolwenci UKW” od 2016r. Tworzenie diagnostycznego i terapeutycznego komputerowego programu.
 • Projekt naukowy przy współpracy z SWPS- Sopot pt. „Rodzaj motywacji do nauki a osiągnięcia edukacyjne wśród uczniów szkoły podstawowej”-  koordynowanie i przeprowadzenie badań grudzień 2016 r. – styczeń 2017 r

Realizacja szkoleń/warsztatów

 • „Akademia Dorosłości” – warsztaty dot. seksualność dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • Seksualność dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera.
 • Seksualność dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Seksualność niepełnosprawnych.
 • Zaburzenia osobowości a dysfunkcje seksualne
 • Czy to norma czy już problem?ekspresje seksualne dzieci i młodzieży.
 • Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży
 • Interwencja oraz pomoc wobec seksualnego wykorzystania dziecka
 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
 • Metoda Treningu Zastępowania Agresji w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami w zachowania i emocji.
 • Coaching rodzicielski.
 • Coaching w pracy socjalnej.
 • Trening kontroli zachowań agresywnych podopiecznych w pracy socjalnej/ asyście rodzinnej.
 • Metoda dialogu motywacyjnego w pracy z oporującym podopiecznym
 • Rozmowa z agresywnym – roszczeniowym rodzicem za pomocą komunikacji odważnej.
 • Jak sobie poradzić ze złością i gniewem ucznia, rodzica, nauczyciela.
 • Komunikacja odważna w pracy z trudnym uczniem.
 • Odważnym komunikatem w agresję i przemoc.
 • Zapobieganie samobójstwom, depresje dzieci i młodzieży.
 • Uzależnienia behawioralne – internet, komórka, gry.
 • Mediacje, negocjacje szkolne – jako metoda pracy z trudnym uczniem, rodzicem we współczesnej szkole.
 • Trudne zachowania uczniów w pigułce.
 • Zespół Aspergera – czyli jak pracować z dzieckiem zagadką?.
 • Rozmowa z agresywnym – roszczeniowym rodzicem za pomocą komunikacji odważnej.
 • Interwencja w sytuacji kryzysu emocjonalnego dzieci i młodzieży.
 • Manipulacje i gry psychologiczne uczniów oraz rodziców

Staże specjalistyczne:

 • Komisariat Policji – Zespół Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Społecznej
 • Poradnia PsychologicznoPedagogiczna –  staż seksuologiczny.
 • Oddział Dzienny Terapii Uzależnień Od Alkoholu Centrum Zdrowia Araszkiewicz w Bydgoszczy staż specjalistyczny seksuologiczny

Zainteresowania dodatkowe:

 • zmiany rozwojowe dzieci i młodzieży we współczesnym świecie.
 • rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży (w tym niepełnosprawnej).
 • zachowania agresywne współczesnego pokolenia.
 • oddziaływania terapeutyczne resocjalizacyjne wobec osób zaburzeniami w sferze seksualnej.
 • psychologia zwierząt.
 • filmoterapia.