Zawód i specjalność:

 • Magister pedagogiki
 • Oligofrenopedagog

Tytuły:

 • Certyfikowany Doradca w problemach małżeńskich i rodzinnych
 • Certyfikowany Doradca Online

Funkcje:

 • Członek – Założyciel Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
 • Członek Sądu Koleżeńskiego
 • Wiceprzewodnicząca Sekcji Terapii Osób z Zespołem Stresu Pourazowego PTT

Kontakt:

Działalność zawodowa:

W 1994 roku ukończyła studia magisterskie z pedagogiki na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a w 1998 roku ukończyła Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. W latach 1990-1994 zatrudniona jako nauczyciel, a następnie jako wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Borzęciczkach.
Od 1994 roku do chwili obecnej, pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu. Równolegle od 1998 roku wykonuje funkcję sądowego kuratora społecznego przy Sądzie Rejonowym w Poznaniu.

W ramach kształcenia podyplomowego, w roku 2008 ukończyła trzy-semestralne STUDIA PODYPLOMOWE w zakresie SEKSUOLOGII, na Wydziale Studiów Edukacyjnych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zainteresowania dodatkowe:

 • kajakarstwo
 • fotografia

Publikacje:

 • Konarkowska, K. (2008) „Poradnictwo Online dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych intelektualnie (prezentacja)”. Przegląd Terapeutyczny, 5/2008.
 • Konarkowska, K. (2008) „Problemy rozwoju psychoseksualnego i wychowania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną”. Przegląd Terapeutyczny, 5/2008.