Zawód i specjalność:

 • Psycholog.
 • Specjalista psycholog kliniczny i seksuolog kliniczny.
 • Doradca rodzinny oraz specjalista w zakresie edukacji seksualnej.
 • Biegły sądowy z zakresu psychologii i seksuologii.
 • Uprawniony do psychologicznego badania kierowców.
 • Uprawniony do psychologicznego badania osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni palnej i broń taką posiadających.

Tytuły:

 • Doktor nauk humanistycznych.

Funkcje:

 • Redaktor Przeglądu Terapeutycznego
 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego.
 • Przewodniczący Sekcji Seksuologii PTT.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Członek Założyciel Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Kontakt:

 • Kazimierz Szczerba, ul. Łukasińskiego 12-14 m.18, 50-436 Wrocław.
 • Tel. 071/ 372 32 46
 • e-mail: k.szczerba@post.pl

Działalność zawodowa:

Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim praca w Poradniach Zdrowia Psychicznego. Ostatnio jako kierownik PZP we Wrocławiu. Aktualnie wyłącznie w prywatnym Gabinecie Psychoterapii specjalizując się w leczeniu nerwic, zaburzeń seksualnych oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów małżeńskich i partnerskich. W terapii przyjmuje podejście synkretyczne, stosując metody głównie przez siebie wypracowane oraz – w sytuacjach tego wymagających – hipnoterapię.

Autor książek, m.in. „W kręgu Erosa i Psyche”, „Wychowanie do życia w rodzinie”, „Eros w tarapatach”; współautor (wraz ze Zb. Lew-Starowiczem) „Nowoczesnego wychowania seksualnego”. Ponadto autor kilkunastu publikacji naukowych i kilkuset popularno-naukowych. Współpracuje z prasą (m.in. „Charakterami”‘, „Kobrą”, „Polityką”, „Słowem Polskim-Gazetą Wrocławską”, „Twoim Stylem”) i telewizją (TVP, TVN, Polsat).