Zawód i specjalność:

  • pedagog
  • terapeuta

Tytuły:

  • magister pedagogiki (specjalność: edukacja i rewalidacja upośledzonych umysłowo)
  • terapeuta

Funkcje:

  • Członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
  • Członek Polskiej Unii Onkologii
  • Doktorant, Katedra Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii UKW w Bydgoszczy

Kontakt:

Działalność zawodowa:

  • W 2001 ukończyłem Akademię Bydgoską im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Wydział Pedagogiki i Psychologii, /magister pedagogiki, specjalność: edukacja i rewalidacja upośledzonych umysłowo/;
  • W 2002 roku ukończyłem Podyplomowe Studium Pedagogiki Specjalnej w zakresie Terapii Pedagogicznej /kwalifikacje terapeuty/, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • Od października 2002 jestem studentem Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Pedagogiki Specjalnej;
  • Ponadto pracowałem jak instruktor terapii zajęciowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej, w Kole Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim;
  • Obecnie zajmuję się działalnością naukową, prowadzę także zajęcia dydaktyczne z pedagogiki specjalnej, pedagogiki terapeutycznej oraz oligofrenopedagogiki.

Publikacje 1995 – 2005:

  • Osoby z niepełnosprawnościami w zreformowanym polskim systemie edukacji. [w:] Ryszard Pęczkowski (red.), Polski system edukacji po reformie 1999 roku. Stan, perspektywy, zagrożenia. Tom 3. Poznań – Warszawa 2005, s. 272 – 275.
  • Świat wartości a przemoc. [w:] Andrzej Zduniak, Marian Kryłowicz (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa w rodzinie, szkole i pracy. Warszawa – Poznań 2004, s. 33 – 38.
  • Prawo do wolności jako wartość nadrzędna w prawidłowej egzystencji osób niepełnosprawnych. [w:] Kazimierz Pająk, Andrzej Zduniak (red.), Podmiotowość w Edukacji, Ery Globalnego Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa – Poznań 2004, s. 37 – 42.
  • Komputer w warsztacie terapii zajęciowej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (z upośledzeniem umysłowym). [w:] Kazimierz Wenta, Elżbieta Perzycka (red.), Edukacja Informacyjna. Szczecin 2003, s. 165-168.
  • Der Einfluss der Empathie von Erwachsenen auf Ihre Einstellung gegenüber Menschen mit  Behinderungen (Wpływ empatii dorosłych na ich  postawy wobec ludzi niepełnosprawnych) /współautor/ [w:]  Dieter Lotza, Kazimierz Wenta, Wodzisław Zeidler (red.), Heilpädagogische Diagnostik (Diagnoza dla osób  niepełnosprawnych) Szczecin 2002, s.147-152 (136-142).