Zawód i specjalność:

 • pedagog
 • terapeuta

Tytuły:

 • magister pedagogiki (specjalność: edukacja i rewalidacja upośledzonych umysłowo)
 • terapeuta

Funkcje:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
 • Członek Polskiej Unii Onkologii
 • Doktorant, Katedra Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii UKW w Bydgoszczy

Kontakt:

Działalność zawodowa:

 • W 2001 ukończyłem Akademię Bydgoską im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Wydział Pedagogiki i Psychologii, /magister pedagogiki, specjalność: edukacja i rewalidacja upośledzonych umysłowo/;
 • W 2002 roku ukończyłem Podyplomowe Studium Pedagogiki Specjalnej w zakresie Terapii Pedagogicznej /kwalifikacje terapeuty/, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Od października 2002 jestem studentem Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Pedagogiki Specjalnej;
 • Ponadto pracowałem jak instruktor terapii zajęciowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej, w Kole Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim;
 • Obecnie zajmuję się działalnością naukową, prowadzę także zajęcia dydaktyczne z pedagogiki specjalnej, pedagogiki terapeutycznej oraz oligofrenopedagogiki.

Publikacje 1995 – 2005:

 • Osoby z niepełnosprawnościami w zreformowanym polskim systemie edukacji. [w:] Ryszard Pęczkowski (red.), Polski system edukacji po reformie 1999 roku. Stan, perspektywy, zagrożenia. Tom 3. Poznań – Warszawa 2005, s. 272 – 275.
 • Świat wartości a przemoc. [w:] Andrzej Zduniak, Marian Kryłowicz (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa w rodzinie, szkole i pracy. Warszawa – Poznań 2004, s. 33 – 38.
 • Prawo do wolności jako wartość nadrzędna w prawidłowej egzystencji osób niepełnosprawnych. [w:] Kazimierz Pająk, Andrzej Zduniak (red.), Podmiotowość w Edukacji, Ery Globalnego Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa – Poznań 2004, s. 37 – 42.
 • Komputer w warsztacie terapii zajęciowej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (z upośledzeniem umysłowym). [w:] Kazimierz Wenta, Elżbieta Perzycka (red.), Edukacja Informacyjna. Szczecin 2003, s. 165-168.
 • Der Einfluss der Empathie von Erwachsenen auf Ihre Einstellung gegenüber Menschen mit  Behinderungen (Wpływ empatii dorosłych na ich  postawy wobec ludzi niepełnosprawnych) /współautor/ [w:]  Dieter Lotza, Kazimierz Wenta, Wodzisław Zeidler (red.), Heilpädagogische Diagnostik (Diagnoza dla osób  niepełnosprawnych) Szczecin 2002, s.147-152 (136-142).