Zawód i specjalność:

 • pedagog
 • psychoterapeuta
 • doradca zawodowy i personalny
 • coach

Tytuły:

 • magister pedagogiki (specjalność: terapia z coachingiem
  specjalność: psychopedagogika z profilaktyką społeczną)
 • Licencjat (specjalność: doradca zawodowy i personalny)

Funkcje:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
 • Członek Stowarzyszenia Polskiej sekcji Levende Talen w Holandii

Kontakt:

Działalność zawodowa:

Od 2014 prowadzi własną firmę Centrum Rozwoju Osobistego – Lore, która składa się z dwóch głównych filarów: z praktyki zawodowej z psychoterapii oraz szkoły językowej.
Na co dzień pracuje z osobami cierpiącymi na depresję, stres, wypalenie, niską samooceną, z problemami emocjonalnymi i rozwoju osobistego.

Pomaga małżeństwom oraz parom w radzeniu sobie z ich różnicami kulturowymi i komunikacji w codziennym życiu, a także ich roli jako rodziców.

Prowadzi terapię w języku polskim i angielskim.

Organizuje warsztaty rozwojowe:

 • Warsztaty komunikacji interpersonalnej
 • Warsztaty motywacyjne
 • Treningi antystresowe
 • Treningi asertywności

Ponadto od 2012 jest związana polskimi placówkami szkolnymi na ternie Holandii, w których pełni funkcję w zakresie pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
Jest również zaangażowana w program mentor (wsparcie dla polskich uczniów i rodziców)  jako wolontariusz w Fundacji Kreda.

Dodatkowo pisze  artykuły dla portalu społecznościowego Fakty.nl.

Zainteresowania dodatkowe:

Praktykuje sport: joga, bieganie i jazda na rowerze. Jest również pasjonatem książek i podróży. W wolnych chwilach maluje na płótnie.

Artykuły:

 • Depresja objawy i jej następstwa
 • Jaką rolę spełnia w życiu człowieka optymizm?
 • Jakie znaczenie dla samorealizacji ma poczucie własnej wartości?
 • Czy to już letnia depresja?
 • Co to jest zespół wypalenia zawodowego? Czy można zapobiegać wypaleniu zawodowemu? W jaki sposób?
 • Jak rozpocząć „przygodę” z rozwojem osobistym?