Zawód i specjalność:

  • psycholog

Tytuły:

  • magister

Funkcje:

  • psycholog
  • doradca

Kontakt:

Działalność zawodowa:

W 2009 roku odbyty wolontariat w Zakładzie Opieki Psychiatrycznej we Fromborku (http://www.spspzoz.softel.com.pl/) w trakcie studiów. W trakcie wolontariatu najważniejszymi zadaniami były: diagnostyka pacjentów oraz rozmowy terapeutyczne. Odbyty na oddziale ogólnopsychiatryczym. W 2011 uzyskany został stopień magistra psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Wolontariat oraz praca w 2010 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (http://www.isob.ukw.edu.pl/pl/Szkoa.html) w Bydgoszczy. Do zadań należała: diagnostyka i wspieranie uczniów oraz konsultacje i wspieranie nauczycieli.

Od 2010 roku praca w Centrum Integracji Społecznej w Braniewie – do obowiązków należy wspieranie uczestników programu oraz przygotowywanie i przeprowadzanie warsztatów psychologicznych.

Od 2011 roku praca w Zespole Szkół Zawodowych jako psycholog – do zadań należy wspieranie uczniów i rodziców. Pogadanki i zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego oraz technik radzenia sobie z codziennymi obowiązkami w sytuacjach stresu.

Zainteresowania dodatkowe:

  • Rysowanie i malowanie.
  • Granie na: pianinie, gitarze.
  • Pływanie, spacery po lesie.
  • Podróżowanie.

Publikacje:

  • Izdebski, P. Suprynowicz, M. (w druku) Rozwój pourazowy a prężność. Rocznik Naukowy Kujawsko- Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy “Nauki o Edukacji”

Inne informacje:

  • Od 2009 do 2011 lider Koła Naukowego Psychologii Różnic Indywidualnych pod opieką prof. nadzw. UKW Pawła Izdebskiego.