Zawód i specjalność:

 • Pedagog-terapeuta
 • Specjalista ds. edukacji seksualnej
 • Trener umiejętności psychospołecznych, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Tytuły:

 • Magister pedagogiki (nauczyciel dyplomowany)

Funkcje:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Ekspert MEN ds. nadawania stopni zawodowych nauczycielom

Kontakt:

Działalność zawodowa:

 • 1990 – ukończył Studium Specjalne w zakresie Socjoterapii prowadzone przez Pracownię Praktycznych Umiejętności Psychologicznych PTP w Krakowie
 • 1993 – ukończył studia magisterskie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego
 • 1995 – ukończył Podyplomowe Studia w zakresie Wychowania Seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim
 • 2004 – uzyskał rekomendację trenerską w zakresie umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Uprawniony do badania predyspozycji zawodowych (certyfikat Thomas International Course)

Ponadto:

 • Od bardzo wielu lat jest związany ze szkolnictwem oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży
 • Wieloletnia praca w telefonie zaufania
 • Współpraca z Ośrodkiem Terapii Uzależnień
 • Prowadzenie wykładów z zakresu wiedzy o życiu seksualnym człowieka
 • Prowadzenie warsztatów psychologicznych
 • Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej (terapia i poradnictwo rodzinne)
 • Prowadzenie terapii osób współuzależnionych

Zainteresowania dodatkowe:

 • Kino, podróże
 • Główne odznaczenia i wyróżnienia:
 • Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi

Publikacje 1995 – 2006:

 • Wieloletnia działalność popularyzatorska na łamach prasy, w radio i TV dotycząca problematyki związanej z seksualnością.
 • Udział w licznych konferencjach, także w charakterze prelegenta. Np. wystąpienie na temat „Postawy społeczne wobec nietypowych zachowań seksualnych” w ramach „International Medical Student Project” Szczecin 2001

Inne informacje:

 • Żonaty, dwoje dorosłych dzieci.