Zawód i specjalność:

  • psycholog kliniczny,
  • nauczyciel akademicki.

Tytuły:

  • doktor nauk humanistycznych,
  • doradca rodzinny – Certyfikat nadany przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny.

Funkcje:

  • emerytowany wykładowca akademicki

Kontakt:

  • Tel. 071 355 98 20 (godz. 9.00 – 9.30)

Działalność zawodowa:

W latach 1977-2008 byłam nauczycielem akademickim w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1987 – 1992 pracowałam także w Poradni Przedmałżeńskiej i Rodzinnej TRR a od roku 1991 prowadzę własny Gabinet Psychologiczny.

Moje zainteresowania zawodowe w pracy dydaktycznej, praktyce psychologicznej oraz działalności popularyzatorskiej obejmują dwa obszary: problematykę życia małżeńskiego i rodzinnego oraz poczucie sensu życia.

Zainteresowania dodatkowe:

  • wieloletnia działalność popularyzatorska na łamach prasy, w radio i TV, dotycząca problematyki psychologicznej
  • turystyka górska.