Zawód i specjalność:

 • prawnik

Tytuły:

 • doktor prawa

Funkcje:

 • doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • członek rzeczywisty Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego

Kontakt:

Działalność zawodowa:

W 2003 roku ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2004 roku rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na teorii prawa, prawie konstytucyjnym i teorii legislacji. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą funkcji przepisów uchylających. Prowadzi konwersatorium z prawoznawstwa.

Od wielu lat zajmuje się również praktyką prawniczą, specjalizując się w prawie konstytucyjnym, prawie cywilnym, prawie administracyjnym i prawie zamówień publicznych. Współpracuje z Kancelarią Prawną Jatczak i Wspólnicy w Poznaniu.

Od 2008 roku prowadzi wykład „Seks a systemy etyczne i prawne” w ramach Podyplomowego Studium Seksuologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zainteresowania:

 • psychologia,
 • historia,
 • turystyka,
 • kino

Publikacje:

 • Grabowski P., Hermann M., (2006). O normatywnym charakterze przepisów o wejściu w życie. W: Państwo i Prawo nr 9 (s. 69-79).
 • Hermann M., (2006). O wadach legislacyjnych ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie regulacji studiów doktoranckich. W: Przegląd Legislacyjny nr 5 (s. 49-60).
 • Hermann M., (2007). Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2006 r. (sygn. akt I OSK 756/05). W: Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 5-6 (s. 167-176).