Zawód i specjalność:

 • specjalista psychologii klinicznej
 • psychoterapeuta

Tytuły:

 • mgr psychologii
 • mgr socjologii

Funkcje:

 • członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (2004r.)
 • członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Sekcja Naukowa Psychoterapii 2005r.)
 • członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego (2006r.)
 • członek Polskiej Federacji Psychoterapii (2006r.)
 • członek EFTA (Europejskie Towarzystwo Terapii Rodzin, 2008 r.)
 • biegły sądowy zaprzysiężony przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu (2007r.)

Kontakt:

Działalność zawodowa:

 • 1991 r. I LO w Koninie, profil humanistyczny, matura z wyróżnieniem
 • 1996 r. UAM Poznań: Wydział Nauk Społecznych, kierunek socjologia, tytuł magistra
 • 1999 r. UAM Poznań: Wydział Nauk Społecznych, kierunek psychologia, tytuł magistra
 • 1999 r. Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19 – asystent psycholog w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Pomocy Socjalnej:
  • praca na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Klinice Leczenia Bólu, na Stacji Dializ, oddziale laryngologii oraz w Poradni Psychologicznej.
  • stałe zastępstwa w zakresie konsultacji na oddziałach: ginekologii, położnictwa, bloku porodowym, chirurgii, transplantologii, neurologii.
  • kilka lat systematyczne konsultacje, w ramach zastępstw na oddziałach: interny, kardiologii i ortopedii, dermatologii i diagnostycznym
  • cykliczne szkolenia dla personelu szpitala w zakresie komunikacji, radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
 • 2003-2007 r. Konsultant w zespole ds. bezrobocia, Stowarzyszenia „Solidarni z Bezrobotnymi”, (konsultacje dla osób dotkniętych i zagrożonych bezrobociem, szkolenia z zakresu kompetencji ułatwiających uzyskanie i utrzymanie pracy. Diagnostyka i poradnictwo.
 • 2003 r. egzamin specjalizacyjny I-go stopnia z psychologii klinicznej 2005 r. rozpoczęcie współpracy w zakresie dydaktyki i badań naukowych z Zakładem Psychologii Klinicznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego, im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 • 2006 r. pracownik Kliniki Intensywnej Opieki Medycznej i Leczenia Bólu, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Udział w badaniach naukowych: ich projektowaniu, przeprowadzaniu i analizie.
 • 2006 r. rozpoczęcie prowadzenia staży dla studentów psychologii z Instytutu Psychologii, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Szkolenia i kursy (m.in.):

 • kurs z zakresu diagnozowania i prowadzenia grup pod superwizją (1997 r.)
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczania psychologii, edukacji zdrowotnej i edukacji psychoseksualnej (pod egidą Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie: 1997- 1998 r.)
 • kurs z zakresu psychodramy (1998-1999 r.)
 • warsztaty z psychoonkologii (1999 r.)
 • kurs Programowania Neurolingwistycznego ukończony certyfikatem i tytułem Praktyka NLP (patronat- Instytut Miliona H. Eriksona w Berlinie,1999 – 2000 r.)
 • specjalizacja z psychologii klinicznej I-go stopnia ( 2003 r.), egzamin zdany z  wynikiem bardzo dobrym.
 • zaawansowany kurs psychoterapii systemowej: indywidualnej, małżeńskiej i rodzinnej, ukończony uzyskaniem certyfikatem psychoterapeuty systemowego (2002-2003r.)
 • kurs certyfikacyjny przygotowujący do egzaminu do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, kierownik kursu – prof. dr hab. n. hum. Cz. Czabała, 2006-2008 r.)
 • zajęcia dydaktyczne i staże przed egzaminem II-go stopnia z zakresu psychologii klinicznej chorób somatycznych (2007-2010 r.)
 • specjalizacja z psychologii klinicznej II-go stopnia (2010 r.),egzamin zdany z wynikiem bardzo dobrym, uzyskanie tytułu specjalisty psychologii klinicznej
 • odbyła własną psychoterapię indywidualną i grupową
 • swoją pracę terapeutyczną prowadzi pod superwizją superwizorów, rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
 • W pracy zawodowej stosuje standardy Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zainteresowania zawodowe:

 • psychosomatyka,
 • psychoimmunologia,
 • zastosowanie psychologii w chirurgii rekonstrukcyjnej i plastycznej.

Zainteresowania dodatkowe:

 • jazz,
 • piesze wycieczki górskie,
 • basen Morza Śródziemnego z jego klimatem, kuchnią i folklorem,
 • pies – labrador.

Publikacje:

 • Wołowicka L.,Ratomska-Apolinarska E.,Stachowiak M.,Torliński T.,Jarmołowicz J.: Wpływ bólu przewlekłego na jakość życia pacjentów, będących pod opieką Poradnii Leczenia Bólu (2001), r.IV, 221-230, w: Jakość życia w naukach medycznych, Wołowicka L. (red.), Dział Wydawnictw Uczelnianych Akademii Medycznej w Poznaniu.
 • Stachowiak M., Wołowicka L., Ratomska-Apolinarska E.: Sytuacja psychologiczna chorego z bólem przewlekłym i jego rodziny. Ból. 2000, 2, 49.
 • Jaracz K.,Wołowicka L.,Trojanowska I.,Stachowiak M.,Bartkowska-Śniatkowska A., Torliński T.: Quality of life assessment in patients with chronic pain using polish version of the WHOQOL 100; QOL. Life Research, 1999, 8, 7, 352