Zawód i specjalność:

 • Psycholog

Tytuły:

 • Magister psychologii

Funkcje:

 • Członek rzeczywisty Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego

Kontakt:

 • Monika Trzcińska, Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego, ul. Curie – Skłodowskiej 27/29, 87 – 100 Toruń, tel. 056 658 07 39 (praca),
 • E- mail: monika.trzcinska@gmail.com

Działalność zawodowa:

 • W 2005 roku ukończone studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od 2004 roku praktyka, a od 2005 roku działalność zawodowa w zakresie pomocy psychologicznej Online, w Akademickim Centrum Pomocy Psychologicznej (ACPP) – Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zakres działań:
 • pomoc psychologiczna jednorazowa i kilkurazowa,
 • psychoedukacja
 • Od 2005 roku praca na stanowisku psychologa w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu na Oddziale Psychogeriatrycznym. Zakres działań:
 • diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna w kierunku zmian otępiennych, (m.in. typu Alzheimera, otępienie czołowo – skroniowe (choroba Picka));
 • pomoc psychologiczna dla osób starszych chorych na depresję, osób ze zmianami otępiennymi oraz dla osób z  zaburzeniami  psychotycznymi;
 • wsparcie i pomoc psychologiczna dla opiekunów osób chorych na Alzheimera;
 • W  2005 roku uczestnictwo w Pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji Neuropsychologicznej w Gdańsku. W 2006 roku odbycie szkolenia na temat diagnozy neuropsychologicznej w Poznaniu. W tym samym roku uczestnictwo w Warsztatach Psychogeriatrycznych w Łodzi.

Zainteresowania dodatkowe:

 • Seksuologia, neuropsychologia, psychoterapia Eriksonowska,

Publikacje:

 • Aouil, B., Trzcińska, M. (2005), Lęk i jego niektóre oblicza,
 • Aouil, B., Trzcińska, M. (2006), O efektywności pomocy psychologicznej Online. Studium przypadku.