Zawód i specjalność:

 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Oligofrenopedagogika
 • Logopedia
 • Coaching i pomoc psychopedagogiczna
 • Mediacja
 • Menedżer w Oświacie

Tytuły:

 • Magister pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Logopeda
 • Coach
 • Mediator sądowy

Funkcje:

 • Dyrektor placówki oświatowej
 • Mediator sądowy w sprawach cywilnych, rodzinnych i nieletnich przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu
 • Członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
 • Wykładowca

Kontakt:

Działalność zawodowa:

Od  2000 roku pracuje w placówkach oświatowych i społecznych związanych z wychowaniem, resocjalizacją, opieką nad osobami niepełnosprawnymi i wsparciem terapeutycznym dzieci, młodzieży, osób dorosłych i ich rodzin. Od 2008 roku zarządzam placówkami oświatowymi zajmującymi się opieką, wychowaniem, edukacją, jak również oddziaływaniem specjalistycznym z zakresu pedagogiki specjalnej oraz logopedii. W roku 2017  rozpoczęłam współpracę z uczelnią wyższą (WSNoZ) w Poznaniu prowadząc wykłady na studiach podyplomowych (kierunki: pedagogika specjalna, integracja sensoryczna, zarządzanie placówkami oświatowymi, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, oligofrenopedagogika, logopedia. W roku 2018 założyłam własną działalność prowadząc spotkania terapeutyczne, coachingowe i mediacyjne. Mając na uwadze potrzeby dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wspieram je terapeutycznie w miejscu ich zamieszkania. Pracuję z dorosłymi indywidualnie,                z parami przeżywającymi kryzysy w swoich związkach oraz prowadzę sesje coachingowe. Znaczną część aktywności zawodowej w ramach działalności gospodarczej poświęcam na mediacje rodzinne kierowane przez Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Poznaniu.

Zainteresowania dodatkowe:

 • jazda motocyklem
 • gra na gitarze
 • podróże z rodziną
 • terapia uzależnień

Inne informacje:

W swojej pracy zawodowej łączę metody terapeutyczne i mediacyjne, dzięki czemu kompleksowo wspieram swoich Klientów w rozwiązywaniu ich życiowych problemów. Praktyka mediatora sądowego pozwala mi wcielać w życie efekty pracy terapeutycznej dzięki czemu zawierane są ugody, które trwale porządkują wszelkie relacje w konfliktach rodzinnych, małżeńskich, partnerskich. Przy okazji łączę praktykę terapeutyczną z porządkowaniem kwestii cywilnych (podziały majątku, odszkodowania, zadośćuczynienia, itp.) oraz z wcielaniem zasad sprawiedliwości naprawczej (mediacje karne).  

Współpracuję z Fundacją Javani powołaną w celu wsparcia małoletnich rodziców w wychowania własnych dzieci, zdobyciu wykształcenia i podjęcia pracy zawodowej.