Zawód i specjalność:

 • Psycholog,
 • Referent w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Tytuł:

 • magister psychologii

Kontakt:

Działalność zawodowa:

W 2016 roku ukończyła studia jednolite magisterskie na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, na kierunku psychologia, specjalność „Psychologia Pracy, Organizacji i Zarządzania”.

W okresie 01 grudnia 2010 roku do 31 grudnia 2014 roku pracowała jako wolontariusz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej współorganizując grupę wsparcia dla osób doznających przemocy domowej oraz prowadząc zajęcia edukacyjno-relaksacyjne dla dzieci mieszkanek Hostelu. Ponadto w okresie od grudnia 2013 roku do stycznia 2015 roku pełniła funkcję kuratora społecznego w Sądzie Rejonowym w Rybniku.

Obecnie pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żorach, w Dziale Świadczeń Rodzinnych na stanowisku referenta.

Ukończone szkolenia i kursy:

 • 05.12.2011 r. – 06.12.2011 r. „Procedura „Niebieska Karta” – zastosowanie w praktyce”
 • 12.12.2011 r. – 13.12.2013 r. „Budowanie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie”
 • 13.12.2012 r. – 09.05.2013 r. „Psychiatria sądowa i orzecznictwo sądowo-psychiatryczne”
 • 20.02.2012 r. – 22.02.2012 r. „ABC ekonomii społecznej”
 • 26.04.2012 r. – 31.06.2012 r. „Kompetencje społeczne pracowników socjalnych”
 • 04.02.2013 r. – 08.02.2013 r. „Psychoterapia dzieci i młodzieży”
 • 18.03.2013 r. – 22.03.2013 r. „Kompleksowe leczenie najważniejszych zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży”
 • 10.05.2013 r. – 11.05.2013 r. „Teoria mentalizacji w terapii dziecka i rodziny”
 • 29.10.2014 r. „Podstawy księgowości w organizacja pozarządowych”
 • 23.02.2015 r. „Wywieranie wpływu i manipulacji – Socjotechniki”
 • 08.06.2015 r. – 10.06.2015 r. „Zarządzanie zasobami ludzkimi”

Zainteresowania:

 • literatura,
 • psychologia,
 • film.