Zawód i specjalność:

 • dietetyk
 • psycholog, specjalność kliniczna
 • psychoterapeuta psychodynamiczny

Tytuły:

 • mgr inż. technologii żywności i żywienia człowieka (fizjologia żywienia człowieka)
 • mgr psychologii (psychologia kliniczna)
 • dr n. rol. w zakresie technologii żywności i żywienia (dietetyka, toksykologia żywności)
 • dr hab. n o zdr. (neuropsychobiologia)

Funkcje:

 • adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej UMP
 • adiunkt w Zakładzie Dietetyki ZW KF w Gorzowie Wlkp.
 • Członek Zarządu Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce
 • Członek Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce
 • Członek Założyciel Polskiego Towarzystwa Leczenia Traumy

Kontakt:

Działalność zawodowa:

 • Katedra Higieny Żywienia Człowieka UP w Poznaniu – adiunkt, 1994-2015
 • Zakład Psychologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – adiunkt, 2008-dziś
 • Zakład Dietetyki, ZW KF w Gorzowie Wlkp., AWF Poznań – adiunkt , 2016-dziś
 • Gabinet Poradnictwa Dietetycznego – prywatna działalność, 1995-2005
 • Gabinet Psychoterapii i Psychodietetyki – prywatna działalność, 2010-dziś

Zainteresowania dodatkowe:

fizjologia żywienia człowieka, absorpcja i metabolizm składników mineralnych, znaczenie składników mineralnych w fizjologii I patologii człowieka, psychodietetyka, psychologia kliniczna, neuropsychologia, psychofizjologia, neurobiologia, psychologia sądowa, profilowanie sprawców przestępstw

Główne odznaczenia i wyróżnienia:

 1. Nagroda zespołowa II0 za osiągnięcia naukowe J.M. Rektora Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, 1999 r.
 2. Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych pracowników nauki za osiągnięcia naukowe, 2001 r.
 3. Nagroda zespołowa III0 za osiągnięcia naukowe J.M. Rektora Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, 2003 r.
 4. Nagroda zespołowa III0 za osiągnięcia naukowe J.M. Rektora Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, 2006 r.
 5. Stypendium Konferencyjne, 15th European Congress of Psychiatry, Madrid, Spain, 2007 r.
 6. Stypendium Konferencyjne, World Congress of Pediatrics Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Foz do Iguassu, Brasil, 2008 r.
 7. Nagroda zespołowa II0 za osiągnięcia naukowe J.M. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2010 r
 8. Nagroda zespołowa III0 za osiągnięcia dydaktyczne J.M. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2010 r
 9. Nagroda za osiągnięcia naukowe J.M. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2014 r.

Publikacje:

 • ponad 200 prac w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz w periodykach konferencyjnych.