Zawód i specjalność:

 • psychoterapeuta
 • seksuolog
 • terapeuta uzależnień

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • Psychoprofilaktyka zaburzeń psychicznych, diagnoza i terapia psychologiczna – Uniwersytet Opolski,
 • Seksuologia kliniczna – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Katowicach,
 • Zintegrowana Szkoła Psychoterapii Uzależnień – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Katowicach,
 • Pedagogika i promocja zdrowia – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi,
 • Arteterapia – Akademia im. J. Długosza w Częstochowie,
 • Żywienie człowieka – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
 • Psychodietetyka – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie.

Kontakt:

 • tel. 517 301 547

Kursy i szkolenia:

 • Podyplomowa Szkoła Psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Podyplomowe szkolenia z zakresu terapii małżeństw i par w Krakowie – Klinika Małżeńska
 • Podyplomowe Studium terapii par w Katowickim Instytucie Psychoterapii,
 • Podyplomowe studium „Terapia małżeństw i par w podejściu systemowym” w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im Profesor Marii Orwid.
 • Uczestniczę systematycznie w szkoleniach z zakresu diagnozy i terapii dysfunkcji seksualnych rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.

Certyfikaty:

 • Zaburzenia seksualne w psychoterapii nerwic
 • Terapia dysfunkcji seksualnych kobiet
 • Terapia dysfunkcji seksualnych mężczyzn
 • Diagnoza przyczyn wygasania współżycia między partnerami w długotrwałej relacji
 • Terapia hiperseksualności
 • Psychoterapia patologicznej hiperseksualności w podejściu poznawczo-behawioralnym.

Systematycznie superwizuję swoją pracę u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz u superwizorów rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jestem stałym mediatorem sądowym w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i nieletnich w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej oraz w Sądzie Okręgowym w Katowicach.