Zawód i specjalność:

 • psychoterapeuta
 • seksuolog
 • psychotraumatolog
 • terapeuta uzależnień
 • zawodowy mediator sądowy

Tytuły:

 • mgr pedagogiki – pedagogika i promocja zdrowia

Funkcje:

 • członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
 • członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym
 • stały mediator w Sądzie Okręgowym w Łodzi, w Sądzie Okręgowym w Koninie oraz w Sądzie Okręgowym w Sieradzu.

Kontakt:

https://www.znanylekarz.pl/renata-raczynska-2/psychoterapeuta-seksuolog/kolo?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=new_opinion

www.seksuolog-raczynska.pl

Działalność zawodowa:

Ukończyłam studia o specjalności:

 • Seksuologia kliniczna – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Katowicach,
 • Psychotraumatologia – Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie. – Psychologia sądowa z interwencją kryzysową i psychotraumatologią – Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie.
 • Psychoprofilaktyka zaburzeń psychicznych, diagnoza i terapia psychologiczna – Uniwersytet Opolski,
 • Terapia rodzin – Instytut Studiów Podyplomowych w Warszawie,
 • Zintegrowana Szkoła Psychoterapii Uzależnień – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Katowicach,
 • Pedagogika i promocja zdrowia – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi,
 • Terapia pedagogiczna i Arteterapia – Akademia im. J. Długosza w Częstochowie,
 • Żywienie człowieka – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Pozostałe kształcenie podyplomowe:

 • Podyplomowa Szkoła Psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Podyplomowe szkolenia z zakresu terapii małżeństw i par w Krakowie – Klinika Małżeńska oraz w Katowickim Instytucie Psychoterapii,
 • Podyplomowe studium „Terapia małżeństw i par w podejściu systemowym” w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im Profesor Marii Orwid.

W ramach kształcenia akademickiego zrealizowałam następujące warsztaty:

 • Psychotraumatologia w kontekście rozwoju życia
 • Psychotraumatologia stresu
 • Psychotraumatologia w kontekście zaburzeń
 • Psychotraumatologia w kontekście prób samobójczych
 • Psychotraumatologia w kontekście uzależnień
 • Psychotraumatologia w kontekście nagłych zdarzeń chorobowych
 • Diagnoza i ocena traumy psychicznej
 • Interwencja psychologiczna w traumie onkologicznej
 • Interwencja kryzysowa w próbach samobójczych
 • Terapia narracyjna w traumie psychicznej
 • Psychoprofilaktyka zaburzeń psychicznych diagnoza i terapia psychologiczna
 • Podstawy kryminalistyki z elementami suicydologii
 • Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych i od substancji
 • Profilaktyka niedostosowania społecznego z elementami prewencji samobójstw
 • Psychopatologia, autodestruktywność, zaburzenia afektywne
 • Zaburzenia osobowości w kontekście psychologii traumy
 • Choroba zagrażająca życiu jako sytuacja traumatyczna
 • Interwencja kryzysowa, pierwsza pomoc psychologiczna i inne działania w sytuacjach nagłych, związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia.
 • Uczestniczę systematycznie w szkoleniach z zakresu diagnozy i terapii dysfunkcji seksualnych rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.

Posiadam certyfikaty:

 • Zaburzenia seksualne w psychoterapii nerwic
 • Terapia dysfunkcji seksualnych kobiet
 • Terapia dysfunkcji seksualnych mężczyzn
 • Diagnoza przyczyn wygasania współżycia między partnerami w długotrwałej relacji
 • Terapia hiperseksualności

Zainteresowania dodatkowe:

 • muzyka, literatura, natura