Zawód i specjalność:

 • lekarz; specjalista ginekolog-położnik
 • seksuologia kliniczna
 • medycyna seksualna

Tytuły:

 • lekarz medycyny

Funkcje:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej
 • Radny Rady Miasta Bydgoszczy

Kontakt:

Działalność zawodowa:

Jestem lekarzem, absolwentem wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, mam specjalizację w zakresie ginekologii i położnictwa. Posiadam certyfikaty z zakresu seksuologii klinicznej i specjalisty medycyny seksualnej. Większość życia zawodowego przepracowałem w oddziałach położniczo -ginekologicznych w szpitalach Bydgoszczy. Byłem ordynatorem oddziału ginekologicznego szpitala MSW w Bydgoszczy.

Opublikowałem 10 prac naukowych w fachowych wydawnictwach. Jestem autorem książki dotyczącej profilaktyki chorób narządu płciowego kobiety pt. „Sygnały ciała” i ogólnopolskiej broszury o hormonalnej terapii zastępczej „Radość życia”.

Biorę czynny udział prawie we wszystkich sympozjach i konferencjach krajowych oraz zagranicznych związanych ze zdrowiem seksualnym. Byłem współorganizatorem I Ogólnopolskich Warsztatów w Pieczyskach k/ Bydgoszczy nt. „Aspekty psychiatryczne i psychologiczne w seksuologii”. Ponadto wielokrotnie wypowiadałem się i pisałem w mediach na temat profilaktyki schorzeń narządu płciowego kobiet oraz profilaktyki zdrowia seksualnego kobiet i mężczyzn.

Utworzyłem w Bydgoszczy cztery gabinety zaburzeń seksualnych, z których dwa prowadzę do chwili obecnej. Zajmuję się – między innymi – leczeniem zaburzeń wzwodu (erekcji), zaburzeń wytrysku, oziębłością płciową, zaburzeniami popędu seksualnego, orgazmu, problemem bolesnych stosunków, pochwicy, leczeniem partnerskim. Współpracuję z innymi specjalistami – szczegóły mojej działalności podane są na stronie: www.seksuolog.bydgoszcz.pl

Zainteresowania dodatkowe:

 • turystyka światowa
 • muzyka operowa i symfoniczna

Główne odznaczenia i wyróżnienia:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Publikacje 1995 – 2006:

 • liczne artykuły popularno-naukowe w prasie regionalnej i ogólnokrajowej
 • liczne wystąpienia w radiu i telewizji nt. profilaktyki schorzeń kobiecych i seksuologicznych
 • „Sygnały ciała” – przewodnik dla kobiet z zakresu profilaktyki chorób narządu płciowego i seksuologii
 • „Radość życia” – ogólnopolskiej broszura o hormonalnej terapii zastępczej

Inne informacje:

 • Żona Maria – muzykoterapeuta.
 • Córka Aleksandra – psycholog, pomoc psychologiczna w seksuologii.