Zawód i specjalność:

 • Lekarz medycyny
 • Specjalista chorób wewnętrznych
 • Endokrynolog
 • Seksuolog

Tytuły:

 • Profesor doktor habilitowany nauk medycznych

Funkcje:

 • Profesor nadzwyczajny – Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami AM Wrocław
 • Kierownik Zakładu Edukacji Zdrowotnej Instytutu Pedagogiki UW Wrocław
 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
 • Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Seksuologii dla Województwa Dolnośląskiego

Kontakt:

Działalność zawodowa:

 • Aktualnie profesor nadzwyczajny w w/w Klinice – wykłady, seminaria z endokrynologii dla studentów V r. Wydziału Lekarskiego
 • Od 1.10.2005 Kierownik Zakładu Edukacji Zdrowotnej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Konsultant ds. medycznych: Uzdrowisko Szczawno Jedlina SA, Powiatowe Centrum Zdrowia – Kamienna Góra
 • Biegły sądowy z zakresu chorób wewnętrznych, endokrynologii i seksuologii
 • Wykłady fakultatywne (20 godzin) z „Propedeutyki seksuologii” dla studentów Wydziału Lekarskiego AM – Wrocław.

Zainteresowania dodatkowe:

 • Filatelistyka
 • Numizmatyka
 • Historia Polski

Główne odznaczenia i wyróżnienia:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Złota Honorowa Odznaka Uczelni
 • Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia
 • Zasłużony Dla Województwa Wrocławskiego
 • Zasłużony Dla Województwa Wałbrzyskiego
 • Zasłużony Dla Województwa Legnickiego
 • Liczne nagrody JM Rektora AM – Wrocław, za działalność naukową i dydaktyczną.

Inne informacje

 • Posiada „Certyfikat seksuologa klinicznego” nadany przez PTS
 • Członek Rad Naukowych w czasopismach: Przegląd Terapeutyczny, Seksuologia Polska, Polska Medycyna Rodzinna, Problemy Terapii Monitorowanej.
 • Autor i współautor około 300 pozycji naukowych w tym trzech książek, pięciu rozdziałów książkowych.
 • Członek następujących Towarzystw Naukowych: PTT (członek Zarządu Głównego), PTS, PTI, PTE, PTL, PTN, PTD.
 • Znajomość języków obcych: niemiecki – biegle.
 • Stypendysta naukowy DAAD – Heidelberg (Niemcy).
 • Promotor trzech prac doktorskich.

Publikacje 1995 – 2005:

 • Wąsik R., Zdrojewicz Z., Steciwko A., Kotschy B., Januszewski A., Zaręba – Bogdał E.: Ocena aktywności ACE u chorych z cukrzycą insulinozależną typu I. Diabetologia Pol. 1995, 2, supl. 1, 8. Materiały zjazdowe V Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. 18-20.05.1995, Zabrze.
 • Steciwko A., Januszewski A., Zdrojewicz Z.: HCV, HBV, CMV and HIV infections in chromic dialysed patients. Abstracts, 6th Asian Pacific Congress of Nephrology, Hong Kong Convention & Exhibition Centre, 5-9 December 1995, 102.
 • Steciwko A., Januszewski A., Pisarek W., Zdrojewicz Z.: Etiological factors of pyelonephritis based on the material of the outpatient clinic. Abstracts, 6th Asian Pacific Congress of Nephrology, Hong Kong Convention & Exhibition Centre, 5-9 December 1995, 121.
 • Zdrojewicz Z., Gajdzińska J., Januszewski A., Steciwko A., Karwacki J., Drumlak G.: Ocena stężeń osteokalcyny u kobiet przed i po okresie menopauzy. Post. Med. Klin. Dośw.1995,4, 223  – 229.
 • Steciwko A., Januszewski A., Drobnik J., Pisarek W., Zdrojewicz Z.: Influence of neuraminidate on ultrastructural changes of renal gromerulus. Abstracts, 6th Asian Pacific Congress of Nephrology, Hong Kong Convention & Exhibition Centre, 5-9 December 1995, 171.
 • Steciwko A., Szewczyk Z., Januszewski A., Rabczyński J., Zdrojewicz Z.: Experimental IgA nephropathy – facts and hypotheses. Abstracts. 6th Asian Pacific Congress of Nephrology, Hong Kong Convention & Exhibition Centre, 5-9 December 1995, 60.
 • Wąsik R., Zdrojewicz Z., Kotschy B., Januszewski A., Steciwko A.: Angiotensin Converting Enzyme bei Kindern mit Typ- I- Diabetes. Diabetes und Stoffwechsel 1995, 4, 31. XIII Internationales Donausymposium uber Diabetes mellitus – Moderne Entwicklungen in der Diabetologie, 5-7 Oktober 1995 Wien.
 • Wąsik R., Zdrojewicz Z., Januszewski A., Kotschy B., Steciwko A.: Aktywność ACE w cukrzycy typu I. Materiały Zjazdowe IV Zjazdu Towarzystwa Terapii Monitorowanej, Kraków 29-30.09.1995, 21.
 • Zdrojewicz Z., Markuszewska A., Januszewski A.: Zespół POEMS. Materiały Zjazdowe IV Zjazdu Towarzystwa Terapii Monitorowanej, Kraków 29-30.09.1995, 62.
 • Zdrojewicz Z., Bolanowski M., Drumlak G., Zabel M., Januszewski A.: Peptyd związany z genem kalcytoninowym. Post. Hig. Med. Dośw. 1995, 49, 237 – 252.
 • Zdrojewicz Z., Zabel M., Drumlak G., Januszewski A.: Monitorowanie stężenia osteokalcyny jako metoda oceny przebudowy tkanki kostnej. Problemy Terapii Monitorowanej 1995, 6, 3-8.
 • Zdrojewicz Z., Januszewski A., Łasisz B., Kropiwnicki W.: Współczesne poglądy nad zastosowaniem przewlekłej kortykoterapii w reumatologii. Post. Med. Klin. Dośw. 1995, 4, 87-92.
 • Zdrojewicz Z., Choroby gruczołów wewnętrznego wydzielania a nadciśnienie tętnicze. Streszczenia V Ogólnopolskiego Sympozjum Studenckich Kół Nefrologicznych. Wrocław, Sulistrowiczki, 28.04- 01.05.1995, 10.
 • Zdrojewicz Z., Stadnicka S., Januszewski A.: Rola grasicy w organizmie człowieka. Wiad. Lek., 1995, 48, 218 – 226.
 • Kosowska B., Zdrojewicz Z.: Relationship between inbreding and sex hormone concentration in rats under stress I. The effects of various inbreeding levels on pituitary sex hormone concentration in two types of stress. J. Anim. Breed. Genet. 1996, 113, 125 – 134.
 • Kosowska B., Zdrojewicz Z.: Relationship between inbreeding and sex hormone concentration in rats under stress II. The Influence of various inbreeding levels on steroid sex hormone concentration in two types of stress. J. Anim. Breed. Genet., 1996, 113, 135 – 143.
 • Zdrojewicz Z., Zabel M., Januszewski A., Głyda A., Opala T., Chuchracki M., Steciwko A.: Ocena stężeń osteokalcyny, folikulostymuliny i estradiolu u kobiet przed i po okresie menopauzy. Problemy Terapii Monitorowanej 1996, 7, 129 – 135.
 • Zdrojewicz Z., Kozioł J., Januszewski A., Steciwko A.: Ocena stężeń magnezu, cynku, miedzi i wapnia u pracowników narażonych na działanie rozpuszczalników organicznych, cyjanowodoru i szkodliwych czynników fizycznych. Medycyna Pracy 1996, 47, 217 – 225.
 • Zdrojewicz Z.: Diagnostyczne znaczenie oznaczania aktywności ACE w surowicy (w) Leki hamujące enzym przekształcający angiotensynę. Pod red. Adamskiej – Dyniewskiej H., Wyd. II. Towarzystwo Terapii Monitorowanej, Łódź 1996, 31 – 38.
 • Szelachowska M., Krętowski A., Zdrojewicz Z.: The increased activity of angiotensin – converting enzyme in patients with diabetes and nephroaphy. Hormone and Metabolic Research 1996, 28, 250 – 251.
 • Zdrojewicz Z., Markuszewska A., Januszewski A., Steciwko A.: Rzadkie, przewlekłe schorzenie wielonarządowe, zespół POEMS – etiologia, klinika, leczenie. Post. Med. Klin. Dośw. 1996, 5, 77 – 82.
 • Zdrojewicz Z., Januszewski A., Steciwko A.: Bifosfoniany – budowa, działanie i zastosowanie kliniczne. Post. Med. Klin. Dośw. 1996, 5, 71 – 76.
 • Steciwko A., Januszewski A., Zdrojewicz Z.: Zespół białego skrzepu – rzadkie, lecz niebezpieczne powikłanie w leczeniu heparyną. Post. Med. Klin. Dośw. 1996, 5, 101 – 107.
 • Zdrojewicz Z.: Współczesne poglądy na patomechanizm nadciśnienia tętniczego w chorobach gruczołów wewnętrznego wydzielania. Terapia i Leki 1996, 24, 1 – 9.
 • Zdrojewicz Z.: Hormonalna terapia zastępcza. Streszczenia VI Ogólnopolskiego Sympozjum Studenckich Kół Nefrologicznych. Wrocław, Sulistrowiczki 23-26.05.1996, 14 – 20.
 • Zdrojewicz Z., Zabel M., Januszewski A.: Ocena stężeń osteokalcyny, hormonu luteinizującego, folikolostymuliny i estradiolu u kobiet przed i po okresie menopauzy. Streszczenia Zjazdowe XV Zjazdu PTE, Poznań 19-23.05.1996, 253.
 • Zdrojewicz Z.: Hormonalna terapia zastępcza – profilaktyka osteoporozy. Streszczenia VIII Dolnośląskich Spotkań Reumatologów, Świeradów Zdrój 09-10.11.1996, 7.
 • Zdrojewicz Z., Tokarzewski G., Januszewski A.: Somatomedyny – budowa, działanie i znaczenie kliniczne. Pol. Arch. Med. Wewn. 1997, 97, 78 – 84.
 • Pieloch Z., Adamska – Dyniewska H., Bała T., Chojnowska – Jezierska J., Zdrojewicz Z.: Kaptopryl w leczeniu choroby wieńcowej – badania kliniczne i monitorowanie konwertazy. Problemy Terapii Monitorowanej 1997, 8, 68 – 76.
 • Zdrojewicz Z., Jańczak P.: Wybrane zagadnienia neuropatii wegetatywnej w cukrzycy typu I. Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego 1997, 3, 2, 115 – 119.
 • Zarzycki A., Zdrojewicz Z.: Przyczyny neuroonkologiczne niedowładów. Balneologia Polska 1997, 39, 67 – 72.
 • Adamska – Dyniewska H., Zdrojewicz Z., Pieloch Z.: Aktywność konwertazy angiotensyny u chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze w zależności od współistniejącej niewydolności krążenia. Nadciśnienie Tętnicze 1997, 1, 46 – 50.
 • Adamska – Dyniewska H., Pieloch Z., Zdrojewicz Z.: Aktywność konwertazy angiotensyny w surowicy pacjentów lecznych kaptoprylem i enalaprylem. Streszczenia Zjazdowe V Ogólnopolskiego Zjazdu Terapii Monitorowanej, Łódź 26-27.09.1997, 129.
 • Łasisz B., Dul W., Zdrojewicz Z., Kropiwnicki W.: Ocena zagrożenia osteoporozą wśród załogi przedsiębiorstwa farmaceutycznego ” Jelfa” w Jeleniej Górze. Streszczenia IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii Polskiej Fundacji Osteoporozy, III Krakowskie Sympozjum Osteoporozy, Kraków 02-04.10.1997, 129.
 • Zdrojewicz Z.: Wybrane aspekty gospodarki fosforanowo-wapniowej. Materiały Zjazdowe IX Dolnośląskich Spotkań Reumatologów. I Polsko-Niemieckie, Świeradów Zdrój 14-16.11.1997, 22.
 • Łasisz B., Dul W., Zdrojewicz Z., Dziekan W.: Porównanie działania krioterapii z polem wielkiej częstotliwości. Materiały Zjazdowe IX Dolnośląskich Spotkań Reumatologów. I Polsko-Niemieckie, Świeradów Zdrój 14-16.11.1997, 25.
 • Zdrojewicz Z.: Czy stosować terapię hormonalno-zastępczą. Materiały Zjazdowe IX Dolnośląskich Spotkań Reumatologów. I Polsko-Niemieckie, Świeradów Zdrój 14-16.11.1997, 26.
 • Steciwko A., Januszewski A., Zdrojewicz Z.: Assessment of urinary tract immunobiotherapy by uro-vaxom. Own Observations. Second Congress of Macedonian society of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs. Mak. Med. Pregled 1997, 51 supl. 29, 74.
 • Steciwko A., Januszewski A., Zdrojewicz Z.: Excertion of microalbumins and ACE activity in children with insulin dependent diabetes mellitus. Mak. Med. Pregled 1997, 51 supl. 29, 60.
 • Januszewski A., Steciwko A., Zdrojewicz Z.: Angiotensin converting enzyme activity in patients with non insulin dependent diabetes. Mak. Med. Pregled 1997, 51 supl. 29, 60.
 • Zdrojewicz Z.: Kliniczne aspekty zaburzeń gospodarki fosforanowo – wapniowe. Streszczenia VII Ogólnopolskiego Sympozjum Kół Nefrologicznych. Wrocław, Przesieka 30.04 – 03.05.1998, 21 – 25.
 • Adamska – Dyniewska H., Pieloch Z., Zdrojewicz Z., Aktywność konwertazy angiotensyny u pacjentów z przewlekłą niewydolnością krążenia. Kardiol. Pol. 1998, 48, suplement I, 1-6, (61 Konferencja Naukowa PTK, Bydgoszcz, 09.05.1998).
 • Zdrojewicz Z., Krzyżanowska P., Januszewski A., Rubinsztajn R.: Współczesne poglądy na temat roli peptydu C w ustroju. Post. Hig. Med. Dośw. 1998, 52, 269 – 281.
 • Łasisz B., Zdrojewicz Z., Dul W., Kropiwnicki W.: Ocena zagrożenia osteoporozą wśród załogi przedsiębiorstwa farmaceutycznego „Jelfa” S.A. w Jeleniej Górze. Wiad. Lek., 1998, 51, 244 -253.
 • Adamczyk M., Wocial B., Feltynowski T., Ignatowska-Świtalska H., Zdrojewicz Z., Januszewicz W.: Aktywność enzymu konwertującego w chorych z pierwotnym hyperaldosteronizmem. Nadciśnienie Tętnicze 1998, 2, 34, suplement. Streszczenia VI Zjazdu PTNT 22-24.10.1998, Kraków.
 • Karwacki J., Łazarkiewicz B., Zdrojewicz Z., Chory leczony reumatologicznie jako pacjent chirurgii ogólnej. Postępowanie przed i pooperacyjne., X Dolnośląskie Spotkania Reumatologów, II Polsko-Niemieckie. Świeradów Zdrój 06-07.11.1998, Materiały Zjazdowe 31.
 • Zdrojewicz Z., Sztuka-Pietkiewicz A., Karwacki J., Januszewski A.: Serotonina – budowa, działanie, znaczenie w reumatologii., X Dolnośląskie Spotkania Reumatologów, II Polsko – Niemieckie. Świeradów Zdrój 06-07.11.1998r., Materiały Zjazdowe 36.
 • Zdrojewicz Z., Sztuka-Pietkiewicz A., Zarzycki A., Karwacki J.: Serotonina – budowa, działanie, znaczenie kliniczne. Post. Hig. Med. Dośw., 1998, 52, 637 – 654.
 • Zdrojewicz Z., Humpich G., Januszewski A., Adamek J.: Ocena funkcji tarczycy u osóbchorych na cukrzycę niezależną od insuliny (typu II). Wiad. Lek. 1999, 52, 35 – 41.
 • Jasik M., Zdrojewicz Z., Stawicki S.: Aktywność układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) i możliwości zastosowania inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę I (ACE I) w wybranych chorobach gruczołów wewnętrznego wydzielania. Wiad. Lek. 1999, 52, 202 – 210.
 • Zdrojweicz Z., Stadnik E., Rubinsztajn R.: Chromogranina A – budowa, działanie, znaczenie kliniczne. Problemy Terapii Monitorowanej, 1999, 10, 84 – 92.
 • Zdrojewicz Z., Sztuka – Pietkiewicz A., Pietkiewicz W.: Rola wazoaktywnego peptydu jelitowego w organizmie człowieka. Wiad. Lek., 1999, 52, 402 – 408.
 • Adamska – Dyniewska H., Rubinsztajn R., Zdrojewicz Z., Rieske P., Bartkowiak J.: Aktywność konwertazy angiotensyny i polimorfizm genu konwertazy angiotensyny w zależności od wywiadu rodzinnego w kierunku nadciśnienia tętniczego. VI Ogólnopolski Zjazd TTM, Wrocław, 22 – 23.10.1999, Materiały Zjazdowe 48.
 • Zdrojewicz Z., Sztuka – Pietkiewicz A., Karwacki J.: Melatonina – budowa, działanie, znaczenie w reumatologii. Melatonin – Bau, Wirkung, Bedeutung in der Rheumatologie. XI Dolnośląskie Spotkania Reumatologów. III Polsko – Niemieckie. Świeradów Zdrój 22 – 23.10.1999. Materiały Zjazdowe 20 – 23.
 • Karwacki J., Klimczak A., Zdrojewicz Z., Polak M., Lange A.: Wskaźniki genetyczne i immunologiczne w przedoperacyjnej diagnostyce wola tarczycy umożliwiają również wczesne wykrycie choroby reumatoidalnej. Genetische und immunologische Indikatoren in der  voroperativen Diagnostik des Schilddrusenkropfs ermoglichen auch fruhe Nachweisung rheumaartiger Krankheit. XI Dolnośląskie Spotkania Reumatologów. III Polsko – Niemieckie. Świeradów Zdrój 22 – 23.10.1999. Materiały Zjazdowe 24 – 27.
 • Zdrojewicz Z., Budzyń – Kozioł E., Puławska J.: Mieszana choroba tkanki łącznej – etiologia, patogeneza, znaczenie kliniczne, leczenie. Post. Hig. Med. Dośw. 1999, 53, 5, 751 – 766.
 • Adamczyk M., Wocial B., Feltynowski T., Ignatowska – Świtalska H., Zdrojewicz Z., Januszewicz W.: Plasma angiotensin – converting enzyme activity in patients with primary hyperaldosteronism. Ninth European Meeting on Hypertension. Milan (Italy) – 11th – 15th June 1999, Abstracts, s 207.
 • Zdrojewicz Z., Jańczak P., Sztuka – Pietkiewicz A.: Neuropeptyd Y – działanie i znaczenie kliniczne. Adv. Clin. Exp. Med. 1999, 8, 393 – 397.
 • Zdrojewicz Z., Urban A.: Limfocytoza – problem w praktyce lekarskiej. Pol. Med. Rodzinna 1999, 1, 133 – 140.
 • Zdrojewicz Z., Sztuka – Pietkiewicz A.: Współczesne poglądy na temat roli melatoniny w chorobach reumatycznych. Reumatologia 1999, 37, 403 – 410.
 • Zdrojewicz Z., Sztuka – Pietkiewicz A.: Selektywne modulatory receptorów estrogenowych, Endokrynol. Pol., 1999, 50, 267 – 276.
 • Zdrojewicz Z., Wontor D.: Cholecystokinina – budowa, działanie, znaczenie kliniczne. Adv. Clin. Exp. Med. 2000, 9, 145 – 152.
 • Zdrojewicz Z., Gawryś G., Tuchendler R., Sztuka – Pietkiewicz A.: Tyrreotoksykoza – wskazania i przeciwwskazania do leczenia jodem promieniotwórczym. Wiad. Lek. 2000, 53, 346 – 354.
 • Zdrojewicz Z., Bartczak J.: Hipokaliemia – problem lekarza praktyka. Pol. Med. Rodz., 2000, 2, 99 – 107.
 • Zdrojewicz Z., Urban A.: Tężyczka – patomechanizm, objawy i leczenie. Adv. Clin. Exp. Med., 2000, 9, 299 – 307.
 • Zdrojewicz Z., Sztuka – Pietkiewicz A., Pietkiewicz W.: Rola receptorów mineralokortykoidowych w patogenezie nadciśnienia tętniczego. Nadciśnienie Tętn. 2000, 4, 3, 209 – 215.
 • Zdrojewicz Z., Sowińska E.: Znaczenie galaniny w procesach fizjologicznych i patologicznych w organizmie człowieka. Post. Hig. Med. Dośw. 2000, 54, 6, 819 – 833.
 • Zdrojewicz Z., Ciszko B.: Współczesne poglądy na temat męskiej hormonalnej antykoncepcji. Wiad. Lek. 2000, 53, 682 – 692.
 • Zdrojewicz Z., Kosterska M., Gacka M.: Zespół napięcia przedmiesiączkowego – problem terapeutyczny. Pol. Med. Rodz. 2000, 2, 4, 503 – 508.
 • Adamczyk M., Wocial B., Feltynowski T., Zdrojewicz Z., Januszewicz W.: Plasma angiotensin-converting enzyme activity in patients with primary hyperaldosteronism. Endokrynol. Pol. 2000, 51, 573 – 579.
 • Zdrojewicz Z., Bielowska – Bień K.: Leczenie zaburzeń erekcji – współczesny stan wiedzy. Pol. Med. Rodzinna 2001, 3, 4, 299 – 303 Udział własny: inwencja tematyczna, opracowanie artykułu. Praca poglądowa.
 • Zdrojewicz Z., Kęsik S.: Dehydroepiandrosteron (DHEA) – hormon młodości? Wiad. Lek. 2001, 54, 11 – 12, 693 – 704. Udział własny: inwencja tematyczna, przegląd piśmiennictwa. Praca poglądowa.
 • Zdrojewicz Z., Bartczak J.: Hipokaliemia w chorobach gruczołów wewnętrznego wydzielania. Świat Medycyny i Farmacji 2001, 17, 37, 43 – 47. Udział własny: inwencja tematyczna, przegląd piśmiennictwa. Praca poglądowa.
 • Zdrojewicz Z., Ciszko B.: Dehydroepiandrosteron (DHEA) – budowa, znaczenie kliniczne i rola w organizmie. Post. Hig. Med. Dośw. 2001, 55, 6, 835 – 854. Udział własny: inwencja tematyczna, przegląd piśmiennictwa, opracowanie tekstu. Praca poglądowa.
 • Tokarska M, Kosowska B., Wiench M., Zdrojewicz Z., Kryczek I.: Sequecing of caprine alpha-S1 casein cDNAs confirms the accuracy of the RT-PCT approach for detecting of the variants of the gene. Udział własny: przegląd piśmiennictwa, redakcja artykułu. Praca oryginalna.
 • Zdrojewicz Z., Belowska K.: Estriol – znaczenie kliniczne w organizmie kobiet. Adv. Cin. Exp. Med. 2001, 10, 3, 275 – 279. Udział własny: inwencja tematyczna, przegląd piśmiennictwa, opracowanie artykułu. Praca poglądowa.
 • Kosowska B., Januszewski A., Tokarska M., Jach H., Zdrojewicz Z.: Badania cytogenetyczne i histologiczne kotów szylkretowych. Med. Wet. 2001, 57, 7, 475 – 479. Udział własny: przegląd piśmiennictwa, opracowanie artykułu. Praca poglądowa.
 • Zdrojewicz Z., Belowska K.: Homocysteina – budowa i znaczenie w patogenezie nadciśnienia tętniczego. Prob. Terapii Monitorowanej 2001, 12, 2, 85 – 90. Udział własny: inwencja tematyczna, przegląd piśmiennictwa. Praca poglądowa.
 • Zdrojewicz Z., Belowska K., Sztuka – Pietkiewicz A.: Progesteron – rola i funkcja u mężczyzn. Adv. Clin. Exp. Med. 2001, 10, 2, 175 – 180.
 • Zdrojewicz Z., Belowska – Bień K.: Leczenie zaburzeń erekcji – współczesny stan wiedzy. Materiały Zjazdowe X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Zjazdu Studenckich Kół Naukowych Medycyny Rodzinnej oraz Kół Nefrologicznych z Udziałem Lekarzy. Wrocław – Szklarska Poręba 18 – 21.04.2002, 47 – 48.
 • Zdrojewicz Z., Sowińska E.: Białko Agouti w patomechanizmie otyłości. Adv. Clin. Exp. Med. 2002, 11, 1, 127 – 132.
 • Zdrojewicz Z., Wontor D.: Proteina Agouti – rola we współczesnej medycynie., Przegląd Lekarski 2002, 59, 2, 115 – 117.
 • Zdrojewicz Z., Dziubak J., Bartczak J.: Rola i znaczenie kliniczne inhibin w funkcji rozrodczej u kobiet. Gin. Pol. 2002, 73, 3, 203 – 212.
 • Zdrojewicz Z., Belowska – Bień K.: Leczenie zaburzeń erekcji – współczesny stan wiedzy. Materiały Zjazdowe XIII Dolnośląskich Spotkań Reumatologów, V Polsko-Niemieckie, Świeradów Zdrój 24 – 25.05.2002, 7 – 8.
 • Łasisz B., Zdrojewicz Z., Kwiatkowski J., Belowska – Bień K.: Ocena wpływu zabiegów radonowych na zachowanie się stężeń wybranych hormonów płciowych. Materiały Zjazdowe XIII Dolnośląskich Spotkań Reumatologów, V Polsko-Niemieckie, Świeradów Zdrój 24 – 25.05.2002r., 20 – 21.
 • Karwacki J., Klimczak A., Zdrojewicz Z., Nawrot I., Skalski A., Polak M., Lange A.: Wskaźniki genetyczne i immunologiczne w przedoperacyjnej diagnostyce wola tarczycy umożliwiają również wczesne wykrycie choroby reumatoidalnej. Endokrynol. Pol. 2002, 53 (supl. 1 do z 2), 234.
 • Zdrojewicz Z., Kwiecińska D., Witamina A i jej metabolity – rola otyłości. Pol. Med. Rodz., 2003, 3, 5, 1, s. 41 – 45.
 • Halawa B., Zdrojewicz Z., Choroba niedokrwienna serca a aktywność seksualna. Adv. Clin. Exp. Med., 2003, 12, 1, 119 – 122.
 • Zdrojwicz Z., Belowska Bień K., Transseksualizm – fakty i mity. Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego (wyd. książkowe – Wydawnictwo Continuo) 2003, 5, 209 – 214.
 • Zdrojewicz Z., Belowska Bień K., Zaburzenia erekcji u chorych na cukrzycę – problem lekarza rodzinnego. Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego (wyd. książkowe – Wydawnictwo Continuo) 2003, 5, 201 – 208.
 • Zdrojewicz Z., Kwiecińska D., Rezystyna – nowy hormon tkanki tłuszczowej. Adv. Clin. Med. 2003, 12, 5, s. 665 – 668.
 • Zdrojewicz Z., Belowska Bień K., Tadalafil – nowa terapia doustna w leczeniu zaburzeń erekcji. Małżeństwo i Rodzina 2003, 3, 7, 54 – 59.
 • Zdrojewicz Z., Belowska Bień K., Czy hormony młodości mogą mieć wpływ na schorzenia reumatoidalne. Materiały Zjazdowe. XIX Zjazd Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Szczawno Zdrój 2003, 9.
 • Zdrojewicz Z., Belowska-Bień K., Boruta M., Cielecka M., Słomkowska-Muller S., Badanie seksualności studentek wrocławskich uczelni. Seksuologia Polska 2003,1, 1, l7 -22.
 • Zdrojewicz Z., Belowska-Bień K.,Boruta M., Cielecka M., Słomkowska-Muller S., Badanie seksualności studentek wrocławskich uczelni. Materiały Zjazdowe XI Ogólnopolska Konferencja Seksuologiczna „Seksuologia Kliniczna XXI wieku”. 24 – 26 października 2003. Kazimierz Dolny str. 5.
 • Zdrojewicz Z., Patomechanizm i klinika zaburzeń gospodarki fosforanowo wapniowej. Hipomagnezmia . Tężyczka. W „Endokrynologia na co dzień” (red. A. Milewicz) Wrocław 2003, 89 – 101. Wyd. I.
 • Zdrojewicz Z., Stokłosa B., Cukrzyca – wstęp, fizjoterapia. Biuletyn Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej, 2003, 15, 3 – 7.
 • Zdrojewicz Z., Belowska-Bień K., Receptor wapniowy – budowa i rola w gospodarce wapniowej. Problemy Terapii Monitorowanej 2003, 14, 4, 186 – 191.
 • Zdrojewicz Z., Belowska – Bień K., Tadalafil – nowy lek w leczeniu zaburzeń erekcji polska Medycyna Rodzinna 2003, 5, 4: 669 – 672.
 • Misiuk – Hojło M., Mulak M., Zdrojewicz Z., Fic M., Hercuń B. Retinopatia cukrzycowa – diagnostyka i leczenie. Pol. Med. Rodz. 2003, 5, 4, 655 – 659.
 • Jasik M., Zdrojewicz Z., Belowska-Bień K. Serum Angiotensin Converting Enzyme Activity in Women with Hypertension and Type 2 (Non-Insulin-Dependent) Diabetes Mellitus, Adv. Clin. Exp. Med..2004, 13, 1, 73 – 76.
 • Zdrojewicz Z., Belowska – Bień K., Współczesne leczenie zaburzeń erekcji w praktyce lekarza rodzinnego. Przewodnik Lekarza, 2004, 1 /2, 61 / 62, 81 – 84.
 • Zdrojewicz Z., Belowska-Bień K., Radon i promieniowanie jonizujące a organizm człowieka. Postępy Hig. Med. Dośw. (Online), 2004; 58: 151-158.
 • Zdrojewicz Z., Belowska-Bień K., Ocena stężeń testosteronu u mężczyzn poddanych działaniu mediów radonowych. Adv. Clin . Exp. Med., 2004, 13, 2, 267 – 272.
 • Zdrojewicz Z., Belowska-Bień K., Boruta M., Cielecka M., Słomkowska Müller S., Badanie Seksualności Studentek Wrocławskich Uczelni. Materiały Zjazdowe Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Nefrologicznych oraz Medycyny Rodzinnej z udziałem Lekarzy, Karpacz 23 -25 kwietnia 2004 r. 22 -24.
 • Zdrojewicz Z., Belowska-Bień K., Oxytocyna (OXT) – rola u mężczyzn. Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego, (wydanie książkowe – Wydawnictwo Continuo), 2004, tom 6, 259 – 265.
 • Zdrojewicz Z., Dubiński A., Dubińska K., Stokłosa B., Prolaktyna a aktywność seksualna u mężczyzn. Seksuologia Polska 2004, 2, 1, 1 – 4.
 • Jasik M. Kosior A.D., Karnafel W., Zdrojewicz Z. Powikłania ze strony układu pokarmowego oraz zaburzenia gospodarki węglowodanowej i lipidowej u chorych leczonych amiodaronem., Prob. Ter. Monitorowanej 2004, 15,1 / 2, 21 – 29.
 • Dęmbe. K., Jasik M., Stawicki Sł., Pacuła P., Kornafel W., Zdrojewicz Z., The Effect of Aging on Glucose Tolerance and B Cell Secretion in Man .Adv. Clin . Exp. Med., 2004, 13, 4, 595 – 600.
 • Zdrojewicz Z., Dubińska K., Seks a neuroprzekaźniki. Adv. Clin. Exp. Med. 2004,13, 4, 719 – 724.
 • Kuźniar J.B., Karwacki J., Sztuka – Pietkiewicz A., Zdrojewicz Z., Ectopic Localization  of the Thyroid Gland in the Tongue . Adv. Clin. Exp. Med. 2004, 13, 4, 725 – 728.
 • Zdrojewicz Z. Therapie von Erektionsstörungen bei Patienten mit Diabetes. Adv. Clin. Exp. Med. 2004, Vol. 13,  Abstracts 47.
 • Zdrojewicz Z., Belowska – Bień K., Cyklina E – nowy marker  w onkologii., Adv.Clin . Exp . Med. . 2004, 13 , 6 , 1027 – 1032.
 • Mazurek W., Zdrojewicz Z., Dubiński A., Kustrzycki W., Leksykon kardiologiczny. Wydawnictwo Continuo. Wrocław 2005.Wyd. I.
 • Zdrojewicz Z., Dubiński A., Grabowski R., Augustyniak K., Dworaczek A., Dubińska K., Mioglobinuria jako następstwo umiarkowanego wysiłku fizycznego. Adv. Clin. Exp. Med. 2005, 14, 1, 187 – 189.
 • Zdrojewicz Z., Belowska – Bień K., Peptyd glukagonopodobny. Adv. Clin. Exp. Med. 2005, 14, 2, 357 – 362.
 • Zdrojewicz Z., Dubiński A, Dubińska K, Belowska – Bień K, Priapizm – przyczyny, diagnostyka i leczenie. Adv. Clin. Exp. Med. 2005, 14, 2, 375 – 379.
 • Zdrojewicz Z., Kwiecińska D., Niedobór androgenów u kobiet – implikacje kliniczne. Antyaging. 2005, 8, 1, 11 – 15.
 • Belowska – Bień K., Zdrojewicz Z., Ocena stężenia estradiolu u kobiet poddanych zabiegom radonowych. Adv. Clin. Exp. Med. 2005, 14, 1, 113 – 121.
 • Zdrojewicz Z., Dubiński A., Śliwiński T., Derkacz A., Kwiatkowska W., Dworaczek A., Ostry zespól wieńcowy u chorego z rodzinną trombofilią. Adv. Clin. Exp. Med. 2005, 14, 3, 609 – 615.
 • Zdrojewicz Z., Dubiński A., Jonek A., Tomanek N., Krajewski W., Tetanic crisis and antiepileptic drugs. A case report. Neuroendocrinology Letters. 2005, 26, 4, 317 – 319.
 • Zdrojewicz Z., Kwiecień – Panek J., Rozwój medycyny a rola starszej kobiety we współczesnym społeczeństwie. Family Medicine & Primary Care Reviev. 2005, 7, 2, 527 – 532.
 • Zdrojewicz Z., Dubiński A., Rekosz E., Feromony fakty i mity. Family Medicine & Primary Care Reviev. 2005, 7, 2, 571 – 572. (Doniesienia naukowe).
 • Zdrojewicz Z., Strzelczyk J., Radon Treatment Controversy .The 4 th  Annual International Conference on Hormesis : Implications for Toxicology, Medicine and Risk Assessment, International Hormesis Society Annual Meeting. June 6-8, 2005, 5 Amherst, MA, 47.
 • Belowska – Bień K., Zdrojewicz Z., Homocysteina – nowy czynnik ryzyka osteoporozy? Prob. Ter. Monit. 2005, 16, 2, 77 – 81.
 • Zdrojewicz Z., Szewczyk M.,: Punkt G – fakty i mity. Seksuologia Polska 2005, 3, 1, 23 – 28.
 • Zdrojewicz Z., Miłość hormony i seks. Wydawnictwo Continuo, 2005, wyd. I.
 • Zdrojewicz Z., Belowska – Bień K., Hiperprolaktynemia – działanie, leczenie, znaczenie kliniczne. Przegląd Seksuologiczny 2005, 1, 4, 4, 5 – 9.
 • Zdrojewicz Z., Belowska – Bień K., Resweratrol – działanie i znaczenie kliniczne. Adv. Clin. Exp. Med. 2005, 14, 5, 1051-1056.