W tym miejscu rekomendujemy gabinety, przychodnie i inne ośrodki terapeutyczne, w których pracują członkowie PTT. Warunkiem podstawowym jest funkcjonowanie ośrodka diagnostyczno – terapeutycznego w sposób zgodny z założeniami programowymi i statutem PTT. Osoby zainteresowane umieszczeniem informacji o swoim miejscu pracy na naszej stronie internetowej powinny nadesłać na adres ZG PTT stosowny wniosek pocztą elektroniczną.

Wosek będzie rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego a o decyzji zawiadomimy e-mailem.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
rekomenduje następujące ośrodki diagnostyczno – terapeutyczne