Dr n. hum. Maria Popkiewicz Ciesielska

GABINET PSYCHOLOGICZNY

Gabinet jest ukierunkowany na pracę nad problemami związanymi z życiem małżeńskim, relacjami rodzinnymi i poczuciem sensu życia.

Przyjęcia po telefonicznym uzgodnieniu terminu:
tel. 071 355 98 20 (w godz. 9.00 – 9.30)
Adres: 54 – 237 Wrocław, ul. Popowicka 64/17

Dr n. hum. Kazimierz Szczerba

Gabinet Psychoterapii

Wrocław, ul Łukasińskiego 12-14/18
Tel. 071 3723 246
E – mail: k.szczerba@post.pl

Zajmuję się głównie leczeniem nerwic, zaburzeń seksualnych oraz pomocą w rozwiązywaniu problemów małżeńskich i partnerskich. Stosuję różnorakie formy psychoterapii, często w sposób synkretyczny, z hipnoterapią włącznie.

Przyjęcia po telefonicznej rezerwacji terminu: 071 3723 246

Dr n. hum. Agnieszka Widera – Wysoczańska

INSTYTUT PSYCHOTERAPII we Wrocławiu

Specjalizujemy się (od 1993r.) w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

  • Diagnoza psychologiczna, wsparcie, psychoterapia dzieci i dorosłych po urazach chronicznych doznanych w dzieciństwie, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w tym alkoholowych, po doznanej przemocy emocjonalnej, fizycznej, seksualnej.
  • Postępowanie psychologiczne z opiekunem wspierającym dziecko po urazie.
  • Postępowanie psychologiczne z rodzicem zastępczym, adopcyjnym dziecka po doznanej przemocy seksualnej;
  • Postępowanie ze sprawcą przemocy domowej.

Szkolenia i konsultacje prowadzone są pod kierunkiem dr Agnieszki Widery – Wysoczańskiej, akredytowane są przez Radę Potwierdzania Kwalifikacji Zawodowych PARPA.

Szkolenia dotyczące zastosowania języka w procesie zmian, w komunikacji i w psychoterapii oparte są na metodzie NLP. Obejmują: pracę nad własnym rozwojem, doskonalenie umiejętności praktycznych, teorię oraz konsultacje. Certyfikaty wydawane są przez The Society of NLP (USA) we współpracy z Instytutem Psychoterapii. Merytoryczny patronat nad szkoleniami sprawuje Dr Christina Hall (USA, psycholog).

Adres: Wrocław, ul. Petrażyckiego 77
Tel./fax: 0 71/363 46 88
e-mail: instytut@psychoterapia.wroclaw.pl
www.psychoterapia.wroclaw.pl

OŚRODEK PSYCHOLOGICZNY TERAPII OSÓB Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH „EGO”

W ramach Ośrodka od 1987r. prowadzimy diagnozę, terapię indywidualną i grupową, programy rozwojowe dla dzieci i dorosłych ponoszących konsekwencje emocjonalne, poznawcze, somatyczne, rodzinne i społeczne

  • urazów złożonych i chronicznych doznanych w dzieciństwie i młodości
  • pochodzenia z rodziny dysfunkcjonalnej, w tym alkoholowej
  • doznanej przemocy emocjonalnej, fizycznej, seksualnej.

Prowadzone są staże psychologiczne.

Przyjęcia po rejestracji telefonicznej – tel. 0 71/ 363 46 88.

Adres: Wrocław, ul. Petrażyckiego 77
Tel./fax: 0 71 363 46 88
e-mail: instytut@psychoterapia.wroclaw.pl
www.psychoterapia.wroclaw.pl

Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Zdrojewicz

GABINETY ENDOKRYNOLOGICZNO- SEKSUOLOGICZNE

Dzierżoniów:
Osiedle Różane, ul. Sikorskiego 11
każdy czwartek godz. 13.00 – 15.00
tel. 074 8319 390
Świdnica:
„Raj -Med.” – ul. Westerplatte 53
każdy czwartek godz. 15.00 – 16.00
tel. 074 8537 460
Lubin:
„Medicus”
ul. Leśna 8
każdy pierwszy wtorek miesiąca godz. 13.00 – 16.00
tel. 076 7466 300
Wrocław:
Przychodnia „Ziemo -Vita”
ul. Ziemowita 1/9 pok.209 II p
środa godz. 16.00 – 17.00
tel. 071 7849 034, 071 3552 643 dom: 0 607 633 180
e-mail: zygmunt@zdrojewicz.wroc.pl

Lek. med. Hanna Szczerba

Lekarskie Centrum Medycyny Estetycznej

przyjęcia po telefonicznej rezerwacji terminu 665 33 44 03

www.hannaszczerba.pl

Gabinet Medycyny Estetycznej:
  • INSYTUT ESTEA Wrocław Wybrzeże Wyspianskiego 13
  • KLUB URODY  Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/1

CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA
Poradnia dla dzieci i młodzieży „Terapia i Edukacja”
w Twardogórze, mgr Kinga Świderska

Specjalizujemy się w prowadzeniu terapii i rewalidacji dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami w komunikowaniu się i z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego. Specjalizujemy się również w reedukacji dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu.

Przyjęcia po telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. 500-851-802.

Adres: 56-416 Twardogóra ul. Wrocławska 45b (Ipiętro) e-mail: neuroterapeuta@interia.pl