Centrum Pomocy Psychologicznej, Seksuologicznej i Szkoleń Specjalistycznych GAUDIUM VITE

www.gaudium-vitae.pl

Bydgoszcz, al. Mickiewicza 4/4 (pierwsze Pietro)
Kontakt i rejestracja: Tel. 690-139-441, E-mail: info@gaudium-vitae.pl

 • Prof. Bassam Aouil ( Ph.D), psycholog – seksuolog
 • Dr Lidia Chylewska–Barakat – psycholog
Zakres pomocy psychoterapeutycznej i seksuologicznej w problemach:
 • Osobistych: trudności w relacjach z innymi, niska samoocena i samoakceptacja, nieśmiałość, przystosowanie, radzenie sobie ze stresem itp.
 • Partnerskich, rodzinnych i małżeńskich: komunikacja, przemoc, zdrada, niedopasowanie, rozwiązywanie konfliktów, rozwód itp.
 • Emocjonalnych: nadmierny stres i nie radzenie sobie z nim, fobia społeczna, zaburzenia nastroju, sytuacje kryzysowe itp.
 • Seksualnych: tożsamość i orientacja seksualna, niska jakość życia seksualnego, trudności w funkcjonowaniu seksualnym itp.
 • Uzależnień: problemy z narkotykami i z alkoholem, uzależnienie od partnera, uzależnienia medialne od Internetu.
 • Bogata oferta szkoleniowa w kameralnych warunkach ( opis na stronie – oferta szkoleniowa)

ZAPRASZAMY

mgr Ewelina Kalczyńska-Wrzeszcz – psycholog, psychoterapeuta, hipoterapeuta, trenerTUS

www.pracownia-subsidium.pl

Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 2/1
Kontakt i rejestracja tel.: 735 195 803, e-mail: psycholog@pracownia-subsidium.pl

Oferuję pomoc i wsparcie:
 • rodzinom doświadczającymi trudności (kryzys/rozpad małżeństwa, trudności rozwojowe i wychowawcze dzieci i młodzieży, żałoba/osierocenie etc.)
 • osobom z ryzykiem uzależnienia lub pełnoobjawowym uzależnieniem od substancji i/lub czynności (Internet, telefon, gry i in.) oraz ich bliskim, (także osobom z tzw. współuzależnieniem i DDA)
 • osobom z rozpoznaniami neurologicznymi i psychiatrycznymi
 • osobom ciężko i/lub nieuleczalnie chorym somatycznie i ich bliskim
 • osobom z problemami w komunikacji i budowaniu relacji z innymi ludźmi (dzieci i dorośli)
 • osobom doznającym przemocy psychofizycznej (w tym mobbingowanym)
 • oraz osobom zdrowym, gotowym na dokonywanie korzystnych zmian w życiu

Prowadzę także warsztaty i treningi rozwojowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.