Mgr psych. Grzegorz Wojas

AVITA

Centrum Psychologiczne

00 – 845 Warszawa, ul. Łucka 20 m. 46
(II klatka, 10 piętro – wejście od ulicy Wroniej)
tel.: (22) 428 38 63
e-mail: gabinet@avita.org.pl
www.avita.org.pl

Jesteśmy grupą psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów. Powołaliśmy do życia naszą placówkę, aby pomagać w zdrowiu i chorobie. Nasza oferta skierowana jest do osób, które:

 • są zmęczone i doświadczają w życiu cierpienia, takiego jak: depresja, lęki, fobie, nerwice, natręctwa, uzależnienia, zaburzenia jedzenia oraz snu;
 • przechodzą kryzys, mają problem w relacjach z drugim człowiekiem, borykają się z trudnościami życia codziennego, wymagają wsparcia psychicznego, nie radzą sobie ze stresem w pracy lub w domu;
 • przeżywają poczucie winy, cierpią z powodu dysfunkcjonalnego wstydu, chcą pracować nad poczuciem własnej wartości utraconej w rodzinie alkoholowej lub dysfunkcyjnej, które czują się Dziećmi Dorosłych Alkoholików;
 • poszukują wsparcia emocjonalnego w związku z doznaną przemocą, agresją ze strony osób bliskich lub obcych ludzi, bądź też żyją w tzw. „związkach przemocowych”;
 • cierpią z powodu uzależnień osób bliskich, np.: alkoholizmu, narkomanii, lub same uzależnione od alkoholu, narkotyków, hazardu, itp.;
 • są rodzicami borykającymi się z trudnościami wychowawczymi, a chcą być towarzyszem dziecka w rozwoju i kształtowaniu się jego osobowości, starają się także zrozumieć dzieci z ADHD, z opozycyjno-buntowniczymi zachowaniami;
 • widzą potrzebę rozwoju osobistego, odczuwają potrzebę zrozumienia własnych emocji i konstruktywnego radzenia sobie z nimi, chcą zrozumieć siebie, aby żyć i podejmować decyzje w zgodzie z samym sobą;
 • mają różnego rodzaju problemy seksualne, np.: przechodzą kryzys emocjonalny w związku erotycznym, borykają się z zaburzeniami współżycia seksualnego, itp. – osobom tym pomożemy zrozumieć istotę gnębiących ich problemów i zaburzeń seksualnych oraz lepiej poznać cechy swojej potrzeby seksualnej;
 • potrzebują pomocy w pełnym zrozumieniu, określeniu i ujawnieniu własnej orientacji seksualnej, lub też w akceptacji orientacji homoseksualnej – własnej ewentualnie osób bliskich;

a także dla par, które poszukują:

 • rozwoju w związku, zmniejszenia barier utrudniających komunikację partnerską, rozpoznania indywidualnych cech partnera, co będzie pomocne w wytyczaniu ich granic osobistych, w uzyskiwaniu poczucia równowagi, przynależności i odpowiedzialności za partnera;
 • sposobu przezwyciężenia kryzysu partnerskiego lub małżeńskiego, około-rozwodowego lub po utracie partnera.