mgr Katarzyna Budziałowska

GABINET PSYCHOTERAPEUTYCZNO – EDUKACYJNY

pedagog – terapeuta, socjolog, socjoterapeuta, oligofrenopedagog

Gabinet ukierunkowany jest na pracę z rodziną nad problemami związanymi z życiem rodzinnym i zawodowym, relacjami rodzinnymi i społecznymi oraz problemami i kryzysami wychowawczymi i emocjonalnymi,

oferując:

 • diagnostykę i terapię zaburzeń ogólnorozwojowych (ADHD, Zespół Aspergera)
 • diagnozy i opinie specjalistyczne dla placówek oświatowych
 • terapię zaburzeń funkcjonowania społecznego
 • poradnictwo rodzinne w zakresie problemów wychowawczych
 • pomoc psychopedagogiczną w zakresie funkcjonowania rodziny
 • indywidualne konsultacje i porady dla młodzieży i rodziców w zakresie
 • problemów okresu dojrzewania
 • poradnictwo zawodowe
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych
 • treningi dla rodziców oraz warsztaty i szkolenia dla kadry pedagogicznej z zakresu
 • radzenia sobie z trudnym uczniem, budowania poczucia własnej wartości, innowacyjnych
 • metod w diagnozowaniu problemów w wychowaniu i edukacji.
42-217 Częstochowa, ul. 3-go Maja 16/3b
wizyty po telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. 0 515 082 229
e-mail: budzialowscy@op.pl
www.budzialowska.com.pl

mgr Elżbieta Żytyńska – Chwast

CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII, SEKSUOLOGII I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

pedagog, psychoterapeuta, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy

Prowadzimy: konsultacje, poradnictwo prawne, edukację lub psychoterapię indywidualną, pomagamy ludziom rozwiązywać ich wewnętrzne konflikty, pokonać lęki, wzmocnić samoocenę.

Dodatkowo udzielamy pomocy:

 • w opiece i nauczaniu indywidualnym dzieci w zakresie przedmiotów szkoły podstawowej oraz gimnazjum
 • w opiece i wykonywaniu czynności domowych osobom starszym i niepełnosprawnym.
Przyjęcia po telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. 667248065
Adresy:
30-398 Kraków, ul. Fryderyka Zolla 58j
oraz
44-240 Żory, ul. Wolności 41
e-mail: zytynskachwast@interia.pl
http://cppp.net.pl