Przewodniczący

Dr Przemysław Bury

Członkowie

Mgr Izabela Stankowska
Mgr Mateusz Terlecki