Redaktor Naczelny:

Rada Programowa:

  • Dr hab. Tomasz Kruszewski – przewodniczący (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
  • Prof. dr. Halyna Katolyk (Ukrainian Catholic University Lviv, Ukraina),
  • Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Zielonogórski),
  • Dr hab. Ditta Baczała, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
  • Dr hab. Józef Binnebesel, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
  • Dr Bassam Aouil (Uniwersytet Kazimiera Wielkiego w Bydgoszczy),
  • Dr Christian Imieliński (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie),
  • Dr Marzena Ożarowska (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu),
  • Dr Pavel Zikl (University of Hradec Králové, Czechy).