Redaktor Przeglądu Terapeutycznego: Dr Kazimierz Szczerba