Zarząd Główny PTT zatwierdził nowy Regulamin Komisji Rekomendacyjnej odnośnie procedur uzyskania Certyfikatów PTT. Prosimy zapoznać się z dokumentem:

Regulamin Komisji Rekomendacyjnej