Przewodniczący

Dr Mikołaj Hermann
E-mail: sad.kolezenski@ptt-terapia.pl

Członkowie

Mgr Martyna Popławska
Mgr Justyna Berndt