Sekcja ma zamiar skupić wokół siebie członków PTT osoby postrzegające zdrowie członków rodziny z biologicznego jak i psychospołecznego punktu widzenia. Jest to zgodne z wiodącą zasadą Medycyny Rodzinnej, którą jest scalanie różnych nurtów w opiece nad osobami tworzącymi rodzinę. Również osób zajmujących się problematyką współżycia partnerskiego i seksualnego lub zamierzających się zajmować tą problematyką. Osoby, które interesują się seksuologią w wielu aspektach (seksuologia kliniczna, społeczna, kulturowa) oraz poradnictwem i terapią w zaburzeniach i funkcjonowaniu z życiu partnerskim, rodzinnym i seksualnym. Sfera życia intymnego, choć coraz bardziej poznawana, pod wieloma względami w dalszym ciągu nie jest do końca zbadana. A przecież jej rolę w ogólnym przystosowaniu i ludzkim szczęściu trudno przecenić. Z uwagi na fakt skupiania w PTT osób o różnym wykształceniu (biologicznym, psychologicznym, pedagogicznym i innym) zakładamy między-kierunkową wymianę doświadczeń i poglądów.

Sekcja ma zamiar skupić wokół siebie osoby postrzegające zdrowie członków rodziny z biologicznego jak i psychospołecznego punktu widzenia. Członkowie Sekcji mogą legitymować się różnorodnym wykształceniem. Decyduje to o podejściu do opieki nad pacjentem (wszechstronność i holistyczność). W centrum uwagi pracy Sekcji znajduje się pacjent, a nie choroba. Interesuje nas integrowanie środowisk nauki i praktyki w celu poprawy stanu zdrowia obywateli.

Naszym zamiarem jest łączenie aktualnych zdobyczy teorii z nowymi doświadczeniami, a także nowatorskimi – potwierdzonymi przez praktykę – rozwiązaniami w zapewnianiu poprawy stanu zdrowia wszystkich ludzi.

Sekcja będzie rekomendowała swoich członków do uzyskania Certyfikatu Specjalisty w zakresie seksuologii oraz Certyfikatu doradcy w problemach małżeńskich i rodzinnych.

Zapraszam do Sekcji
Przewodniczący – Dr Christian Imieliński