Sekcja ma zamiar skupić chętnych spośród członków PTT zajmujących się już aktualnie, lub są w trakcie zajmowania się zająć w nieodległej przyszłości, zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym pojęcia Zdrowia Psychicznego i Poradnictwa w różnych obszarach i dla zróżnicowanych grup wiekowych i społecznych, w tym również wykorzystywania nowej technologii internetowej w procesie i strukturze pomocy psychologicznej, pedagogicznej, społecznej i seksuologicznej. Ponadto do zakresu działalności naukowej i praktycznej Sekcji będzie Internet i Pomoc Psychologiczna Online w tym procesie promocji zdrowia psychicznego w Polsce, zarówno w aspekcie psychoedukacji, psychoprofilaktyki, jak i poradnictwa psychologicznego i życiowego.

Jest to propozycja rozszerzenia działalności dotychczasowej Sekcji Prezentacji i Poradnictwa Medialnego, która miała swoje sukcesy zarówno w organizowanie 3 Seminariów Naukowych wspólnie z Instytutem Psychologii UKW w Bydgoszczy w latach 2006, 2007 i 2008, oraz w opracowaniu regulaminu uzyskania Certyfikatu doradcy i Superwizora Online.
Naszym zamiarem jest poszerzenie zakresu działalności naukowej i organizacyjnej włączając możliwości rekomendacji członków Sekcji do uzyskania kolejnego Certyfikatu Doradcy i Superwizora w zakresie Zdrowia Psychicznego.

Jesteśmy otwarci na wszelkie wypróbowane a także nowe koncepcje mające poważne uzasadnienie teoretyczne lub też poszukujące odpowiedzi na istniejące w tym zakresie aspektów.
Ze względu na to, że PTT skupia osoby po różnych kierunkach studiów (medycyna, psychologia, pedagogika i inne) liczę na interdyscyplinarną wymianę doświadczeń i poglądów oraz na skuteczną współpracę, w celu systematycznego zwiększania naszej wiedzy oraz nabywania nowych umiejętności.

Zapraszam do Sekcji
Przewodniczący
Prof. Bassam Aouil