Aktualności

Miło mi poinformować w imieniu Zarządu Głównego PTT i Komisji Rekomendacyjnej ds. Certyfikatów, że wniosek koleżanki Karoliny Nowak w sprawie nadania jej Certyfikatu Specjalisty Seksuologa został pozytywnie rozpatrzony. Jego wręczenie nastąpi podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków PTT w dniu 12.11.2016r.

Gratulujemy i zachęcamy naszych członków do starania się o nasze certyfikaty.

prof. Bassam Aouil – Prezes Zarządu Głównego PTT

Bydgoszcz, 06.X.2015r

Sz. Pan Marek Waleśkiewicz,
Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego

W odpowiedzi na pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15-09-2015 r. znak: DDP-I.4352.1.2015. MKG, dotyczące uwag do projektu założeń do projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, wysyłam stanowisko Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego.

Uważamy w Polskim Towarzystwie Terapeutycznym, że oczywiście zamysł uregulowania prawnego zawodu psychologa jest bardzo właściwy i niezbędny, ale projekt w obecnym kształcie jest nie do przyjęcia z różnych powodów min. z powodu, że niektóry zapisy w tekście projektu ustawy są BARDZO SZKODLIWE I NIE SĄ DOBRE DLA TERAPEUTÓW INNYCH NIŻ PSYCHOLOGÓW LUB PSYCHOTERAPEUTÓW W MYŚLI ZAPISÓW w szczególności wskazujemy na:

 1. Rozdział 1 art. 4 i definicji pomocy psychologicznej oraz uprawnionych osób do jej udzielania bo w ten sposób narusza praw innych zawodów i specjalistów zawiązanych bezpośrednio podczas realizacji czynności zawodowej z udzielaniem pomocy psychologiczne
 2. W zapisach tegoż rozdziału odnośnie czynności psychoterapeutyczne można zauważać mnóstwo błędów i zagrożeń związanych z uprawnieniami psychoterapeutycznymi dla psychologów („Za wykonywanie zawodu psychologa będzie uznane prowadzenie przez psychologa badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie psychologii, nauczanie psychologii w ramach przedmiotów podstawowych i kierunkowych, a także wykonywanie psychoterapii na warunkach określonych w odrębnych przepisach.”) Uważamy, że należy skreślić ten zapis!
 3. Zastrzeżone skorzystania z testów dla psychologów w tekście projektu nie może obejmować testów psychoterapeutycznych, lekarskich i pedagogicznych. Owszem ten zapis może pozostać wyłącznie dla testów stricto psychologicznych.
 4. W projekcie Ustawy nie powinno tworzyć Izb psychologicznych i wymuszać psychologów do przynależności wraz z zobowiązaniami finansowymi lecz uważamy, że wystarczy jedynie Rejestr Psychologów.
 5. Rozdział 2, Art. 9.p.1.c.9 – jest nie uzasadniony i tworzy pewność nadużyć, również pod względem dalszych przypisów związane z danymi osobistymi. Uważamy, że te zapisy należy skreślić jednoznacznie. Oczekiwana Ustawa powinna chronić tytuł zawodowy psychologa nie tworząc kosztownych i nieproduktywnych oraz administracyjnych Izb Psychologicznych.
 6. Wymóg 12 miesięcznej przymusowej opieki ze strony uprawnionego psychologa, finansowanej przez kolegów z Regionalnej Izby Psychologicznej – Uważamy, że jest zapis jest szkodliwy dla młodych psychologów z uwagi na rynek pracy i zatrudnienia w zawodzie nie mówiąc o nakładach finansowych, czas i nadużyć ze strony „opiekunów” oraz odpowiedzialność podmiotów uczelnianych które prowadzą studiów psychologicznych i rozdają dyplomy o niskiej wartości zawodowej.

Z wyrazami szacunku
Prof. Bassam Aouil
Prezes Zarządu Głównego PTT

DIAGNOZ – MED – EDUKACJA
Centrum Diagnozy, Terapii i Osobistego Rozwoju
Człowieka w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wrocławska 28

serdecznie zaprasza na kurs
w wymiarze 100 godz. dydaktycznych
„ARTETERAPIA W EDUKACJI I MEDYCYNIE”

Rozpoczęcie kursu: 15 kwiecień 2015 r.

Termin ukończenia: do 15 października 2015 r. (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych)

Adresaci kursu:

 • psycholodzy
 • pedagodzy
 • terapeuci
 • kadra pedagogiczna
 • specjalistyczna kadra medyczna

Forma kursu:

e- larningowo – stacjonarna (treści teoretyczne zaliczane przez internet, zajęcia praktyczne realizowane w siedzibie Centrum.

Pozostałe szczegóły:

Zapisy do 14 kwietnia w siedzibie Centrum DIAGNOZ – MED – EDUKACJA w Ostrowie Wielkopolskim lub poprzez Sekretariat Centrum pod nr tel. 505-59-49-01

Koszt kursu to 450 zł płatne jednorazowo (do 15 kwietnia) lub w trzech równych ratach po 150 zł (płatne do 15 danego miesiąca)

Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu zatwierdzone przez Radę Naukową Centrum.

DYREKTOR MERYTORYCZNY: mgr Adam Urbaniak

Bank Spółdzielczy w Raszkowie o/ Ostrów Wielkopolski: 45 8430 0009 0020 1289 0196 0343

DIAGNOZ – MED – EDUKACJA
Centrum Diagnozy, Terapii i Osobistego Rozwoju
Człowieka w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wrocławska 28

serdecznie zaprasza na kurs
w wymiarze 60 godz. dydaktycznych
„Język migowy”

Adresaci kursu:

 • psycholodzy
 • pedagodzy
 • terapeuci
 • kadra pedagogiczna
 • specjalistyczna kadra medyczna

Forma kursu:

Stacjonarna, realizowana w siedzibie Centrum ( tryb weekendowy 10 -20 godzin w miesiącu realizowane w soboty lub niedziele w oderwaniu od pracy – 2 zjazdy 10 godzinne w miesiącu)

Pozostałe szczegóły:

Zapisy do 14 kwietnia w siedzibie Centrum DIAGNOZ – MED – EDUKACJA w Ostrowie Wielkopolskim lub poprzez Sekretariat Centrum pod nr tel. 505-59-49-01

Koszt kursu to 580 zł płatne jednorazowo (do 15 kwietnia) lub w trzech ratach 200 zł + 200 zł + 180 zł (płatne do 15 danego miesiąca)

Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu zatwierdzone przez Radę Naukową Centrum.

DYREKTOR MERYTORYCZNY: mgr Adam Urbaniak

Bank Spółdzielczy w Raszkowie o/ Ostrów Wielkopolski: 45 8430 0009 0020 1289 0196 0343

wtorek, 31 Marzec 2015

Wesołych Świąt!

International Conference on Movement and Nutrition in Health and Disease in Regensburg, Germany, June 12-14, 2015

Call for Abstracts

We would be grateful if you would forward this email to colleagues and students who may be interested in this conference. A Conference Poster is attached.

Dear Colleagues and Friends,

We are pleased to invite you to join us for the International Conference on Movement and Nutrition in Health and Disease, scheduled for June 12-14, 2015 in Regensburg.

Movement and nutrition, i.e. a healthy diet and physical exercise, play a pivotal role in aging and the prevention of major chronic diseases. Our Conference will cover a wide range of topics appealing to the interests of clinicians, researchers, practitioners and experts from industry. It will provide you with ample opportunity to share and exchange knowledge and experience in regard to the contribution of diet, nutrition, physical exercise and sport to a healthy lifestyle, unimpaired aging, and the prevention and management of chronic diseases. czytaj dalej

poniedziałek, 2 Luty 2015

Nowy członek PTT

Pani mgr Karolina Nowak jest nowym członkiem PTT. Serdecznie witamy w naszym gronie i życzymy owocnej współpracy.

W imieniu Zarządu PTT
Bassam Aouil – Prezes Zarządu Głównego
Strona 8 z 16« pierwsza...678910...Ostatnia »