Członkowie założyciele

Grupa inicjatywna:

 1. Prof. dr hab. n. hum. Lechosław Gapik
 2. Dr n. biol. Zbigniew Bielan
 3. Dr n. hum. Przemysław Bury
 4. Dr n. hum. Monika Filipiak
 5. Mgr psych. Anna Gulczyńska
 6. Dr n. hum. Barbara Jankowiak
 7. Dr n. hum. Ewa Kasperek – Golimowska
 8. Dr n. hum. Krzysztof Kolecki
 9. Dr n. hum. Joanna Kosmala – Anderson
 10. Mgr psych. Edyta Łopacka – Sęczyk
 11. Mgr psych. Anita Machaj
 12. Dr n. hum. Dariusz Skowroński
 13. Dr n. hum. Katarzyna Waszyńska
 14. Dr n. hum. Agata Woźniak

Pozostali Członkowie Założyciele:

 1. Prof. Ph.D. Bassam Auoil
 2. Dr n. med. Ewa Baszak
 3. Dr n. med. Ryszard Blok
 4. Mgr ped. Agnieszka Borowska – Zięba
 5. Dr n. hum. Marzena Buchnat
 6. Mgr psych. Małgorzata Cisowska
 7. Mgr ped. Sławomir Cisowski Sławomir
 8. Mgr ped. Iwona Cygańska
 9. Dr n. med. Sławomir Czachowski
 10. Mgr psych. Anna Dolczewska – Samela
 11. Dr n. med. Stanisław Dulko
 12. Prof. dr hab. n. hum. Władysław Dykcik
 13. Mgr psych. Wioletta Gajowa
 14. Mgr psych. Marek Gajowy
 15. Mgr psych. Nina Gapik
 16. Prof. dr hab. n. hum. Danuta M. Głowacka
 17. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Głuszek
 18. Dr n. hum. Martyna Goryniak
 19. Lek. med. Agnieszka Gray
 20. Prof. dr hab. n. hum. Barbara Harwas – Napierała
 21. Dr n. med., Ph. D. Christian Imieliński
 22. Lek. med. Elżbieta Kanarecka – Pawlak
 23. Mgr ped. Anna Knocińska
 24. Mgr profilaktyki społ. i resocj. Andrzej Komorowski
 25. Mgr ped. Katarzyna Konarkowska
 26. Mgr filoz. Teresa Kopeć
 27. Mgr psych. Ewa Korczyńska
 28. Mgr psych. Krzysztof Korona
 29. Mgr psych. Józef Łapacz – zmarł
 30. Prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak
 31. Mgr ped. Mirosława Majerowicz – Klaus
 32. Lek. med. Michał Michałowski
 33. Dr n. biol. Ewa Mojs
 34. Mgr ped. Julita Niszczak
 35. Mgr psych. Iwona Palicka
 36. Mgr ekon. Zuzanna Pędzich
 37. Prof. dr hab. n. hum. Magdalena Piorunek
 38. Dr n. hum. Maria Popkiewicz – Ciesielska
 39. Mgr psych. Alina Rękoś
 40. Mgr psych. Magdalena Rosada
 41. Mgr filoz. i kultur. Krzysztof Samela
 42. Dr n. hum. Katarzyna Segiet
 43. Dr n. hum. Waldemar Segiet
 44. Mgr psych. Marcin Siedlecki
 45. Mgr psych. Wanda Szczepańska
 46. Lek. med. Hanna Szczerba
 47. Dr n. hum. Kazimierz Szczerba
 48. Dr n. hum. Astrid Tokaj
 49. Dr n. med. Jolanta Twardowska – Rajewska
 50. Prof. dr hab. n. hum. Andrzej Twardowski
 51. Dr n. hum. Beata Tylewska – Nowak
 52. Dr n. hum. Agnieszka Widera – Wysoczańska
 53. Lek. med. Jerzy Więznowski
 54. Lek. med. Kinga Więznowska – Mączyńska
 55. Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Zdrojewicz
 56. Mgr ped. Agata Zendlewicz – Morysiak