Kontakt

Adres email: info@ptt-terapia.pl
Adres pocztowy: al. Mickiewicza 4/4, 85- 796 Bydgoszcz
NIP: 7811792263
Regon: 300148555
Konto bankowe: BZ WBK SA  nr: 71 1090 1737 0000 0001 0445 1056