Deklaracja członkowska

Prosimy o zapoznanie się z naszymi założeniami programowymi i innymi elementami strony internetowej – zapraszamy do współpracy specjalistów różnych zawodów, zajmujących się kwalifikowaną terapią. Osoby spełniające wymagania statutowe i zainteresowane aktywnym włączeniem się do działalności Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego powinny nadesłać „Deklarację członkowską” wraz z wymaganymi załącznikami, na nasz adres pocztowy podany w zakładce: Kontakt.

W przypadku, gdy nie znacie Państwo nikogo z naszych członków, kto mógłby Wam udzielić rekomendacji – prosimy o przysłanie Deklaracji bez wypełniania tego punktu, ale w zamian oczekujemy szczegółowego CV. Na tej podstawie Zarząd Główny podejmie stosowną decyzję i ewentualnie sam zarekomenduje nowego kandydata do PTT.

Deklaracja będzie rozpatrywana na najbliższym posiedzeniu ZG PTT a o decyzji poinformujemy e-mailem. Staż członkowski liczy się od dnia zapłacenia pierwszej składki (100,- zł rocznie).

Członek PTT ma prawa określone w Statucie, a ponadto może:

  • Zapisać się i bezpłatnie uczestniczyć w działalności dowolnych Sekcji Naukowych;
  • Bezpłatnie umieścić swoją wizytówkę w internetowym spisie Członków Rzeczywistych PTT;
  • Umieścić informacje o swoim Gabinecie lub innym miejscu pracy, na zasadach podanych w zakładce: Rekomendacje.

Charakterystykę i adres poczty elektronicznej Członków PTT można znaleźć w zakładce: Członkostwo / CZŁONKOWIE RZECZYWIŚCI, czyli tutaj.

Pobierz deklarację członkowską