Polskie Towarzystwo Terapeutyczne

Podstawowym zamierzeniem organizatorów Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego jest integracja specjalistów o zróżnicowanym wykształceniu w celu poszukiwania możliwości ich współdziałania w profilaktyce, rozwiązywaniu problemów rozwojowych oraz zdrowotnych określonych grup pacjentów.

Nasi członkowie – programowo – skupiają się wokół idei mądrego jednoczenia oraz współpracy tych wszystkich, którzy mogą i potrafią stosować jakąkolwiek kwalifikowaną terapię dla dobra osób potrzebujących takiej pomocy.

 • Ikona
  Sekcja Zdrowia Psychicznego i Poradnictwa Medialnego

  Sekcja ma zamiar skupić członków zajmujących się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym pojęcia Zdrowia Psychicznego i Poradnictwa w obszarach wykorzystywania nowej technologii internetowej w procesie i strukturze pomocy psychologicznej, pedagogicznej, społecznej i seksuologicznej. Ponadto do zakresu działalności naukowej i praktycznej Sekcji będzie Internet i Pomoc Psychologiczna Online w tym procesie promocji zdrowia psychicznego w Polsce, zarówno w aspekcie psychoedukacji, psychoprofilaktyki, jak i poradnictwa psychologicznego i życiowego.

 • Ikona
  Sekcja Seksuologii i Poradnictwa Małżeńskiego i Rodzinnego

  Sekcja ma zamiar skupić wokół siebie członków PTT osoby postrzegające zdrowie członków rodziny z biologicznego jak i psychospołecznego punktu widzenia. Jest to zgodne z wiodącą zasadą Medycyny Rodzinnej, którą jest scalanie różnych nurtów w opiece nad osobami tworzącymi rodzinę. Również osób zajmujących się problematyką współżycia partnerskiego i seksualnego lub zamierzających się zajmować tą problematyką.

 • Ikona
  Sekcja Terapii Osób z Zespołem Stresu Pourazowego (w organizacji)

  Sekcja ma zamiar grupować osoby dostrzegające potrzebę właśnie takiego komplementarnego, ale zarazem specyficznego podejścia do osób doświadczających prostego lub złożonego zespołu stresu pourazowego. Poprzez wzajemną wymianę wiedzy pomiędzy członkami Sekcji zajmującymi się w różny sposób pomaganiem człowiekowi w utrzymaniu zdrowia, w tym poprzez organizację szkoleń, wykładów, publikacje artykułów, itp., będziemy poszukiwali procedur doskonalących proces diagnostyczny, a następnie interwencyjny, edukacyjny, terapeutyczny oraz – profilaktyczny, z osobami wykazującymi objawy stresu pourazowego.

Dołącz do Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego

W przypadku, gdy nie znacie Państwo nikogo z naszych członków, kto mógłby Wam udzielić rekomendacji – prosimy o przysłanie Deklaracji bez wypełniania tego punktu, ale w zamian oczekujemy szczegółowego CV. Na tej podstawie Zarząd Główny podejmie stosowną decyzję i ewentualnie sam zarekomenduje nowego kandydata do PTT.

Deklaracja będzie rozpatrywana na najbliższym posiedzeniu ZG PTT a o decyzji poinformujemy e-mailem. Staż członkowski liczy się od dnia zapłacenia pierwszej składki (100,- zł rocznie).