Prezes ZG PTT – prof. Bassam Aouil w ramach współpracy z ośrodkami akademickimi oraz w celu rozpowszechniania wiedzy, wygłosił wykład otwarty dla członków Studenckiego Koła Seksuologii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w dniu 08.05.2024 r.

Temat wykładu „Homofobia a poszukiwanie tożsamości seksualnej”.